Profil farnosti

farnosť Bratislava-Najsvätejšej Trojice
17 zaregistrovaných užívateľov
0 zapojených komunít
0 zapojených rodín
Miestny správca:
Ján Adamus
Kapláni:
Kontaktné informácie