Pri krbe s F. Mikloškom

Pri krbe s F. Mikloškom

Zamatová revolúcia, ktorej tridsiate výročie si v týchto dňoch pripomíname, bola nielen historickým, politickým a štátoprávnym prelomom slovenskej modernej histórie, ale priniesla významné zmeny a nové možnosti aj do Cirkvi a jej života v našej krajine. O tom, čo všetko Novembru 1989 predchádzalo, ako sa zmena zrodila a prebiehala ale aj aké výzvy pre dnešok a súčasnú generáciu priniesla, budeme pri plameni nášho kozuba v Pastoračnom centre sv. Márie Magdalény hovoriť v stredu, 27. novembra od 19:00 hod. s jedným z najpovolanejších – protagonistom predrevolučného kresťanského disentu a spoluiniciátorom spoločenských zmien, dr. Františkom Mikloškom. Všetci záujemcovia o stretnutie s touto osobnosťou a diskusiu na danú tému sú medzi nás týmto srdečne pozvaní.
Slovo o viere s prof. Trstenským

Slovo o viere s prof. Trstenským

Len nedávno bol hosťom nášho tradičného diskusného večera Slovo o viere liturgista ThLic. Vladimír Kiš, ktorý nám veriacim vo svojej strhujúcej prednáške a následnej živej diskusii poodhalil základy liturgie svätej omše, ktoré je vhodné poznať každému veriacemu pre jej pozornejšie vnímanie a hlbšie pochopenie zmyslu úkonov, ktoré sú jej súčasťou. Tento zaujímavý večer pokračoval aj ďalším dielom cyklu: vo štvrtok, 14. novembra, sme sa zúčastnili sv. omše, ktorej hlavným celebrantom bol po roku opäť biblista a pedagóg Spišskej Kapituly prof. František Trstenský. Namiesto klasickej prednášky však celebroval svätú omšu, ktorú priebežne prekladal bohatými komentármi vysvetľujúcimi jednotlivé časti aktuálneho omšového formulára.
Pomoc. Hilfe. Segítség. Help.

Pomoc. Hilfe. Segítség. Help.

Rôzne, v Rusovciach a okolí bežné jazyky, ale jedno slovo a jeden význam. Všetky jeho mutácie vyjadrujú to isté – potrebu našej farnosti pomôcť s jej ďalším projektom, premenou doteraz nevyužívaného a do značnej miery schátraného kostolíka sv. Víta na nové komunikačné centrum. Táto snaha je odrazom našej vnútornej potreby a dlhodobého plánu Farskej rady otvárať sa nielen Rusovčanom tak, aby sme sa vzájomne mohli obohacovať svojimi myšlienkami, názormi, nápadmi či sebou samým. Premena kostolíka na jeho nový účel však vyžaduje zdroje, ktoré nám chýbajú. Preto sa obraciame na všetkých, ktorým sú takéto ciele blízke a majú možnosť pomôcť, aby aj touto formou vyjadrili svoju podporu vytvoreniu príjemného, útulného a komorného prostredia vytvárajúceho ideálne podmienky pre najrozličnejšie formy duchovného, kultúrneho a spoločenského stretávania sa a pookriatia. Pomôžte, ak môžete. Vzniknutý priestor poslúži aj Vám.
Slovo o viere - liturgia naša každodenná s d.p. Vladimírom Kišom

Slovo o viere - liturgia naša každodenná s d.p. Vladimírom Kišom

Účasť na svätej omši je pre každého kresťana samozrejmou rutinou. Ale ruku na srdce – nie je tá rutina niekedy a v niečom až priveľká? Rozumieme jednotlivým častiam svätej omše, chápeme ich zmysel, vieme, prečo si v určité momenty kľakáme a inokedy stojíme, uvedomujeme si, že niekedy sme na svätej omši počas férie, inokedy máme v daný deň ľubovoľnú spomienku alebo spomienku a že niekedy máme sviatok alebo slávnosť? Sme si istí napr. tým, kedy si pred bohostánkom kľakáme alebo kedy sa končí bohoslužba slova a začína bohoslužba obety? A miništranti – ruku na srdce – rozumieme každému úkonu, ktorý počas sv. omše robíme? Na všetky tieto, ale i mnoho ďalších otázok nám počas skvelého večera 25. októbra odpovedal d. p. ThLic. Vladimír Kiš, odborník na liturgiu, ktorý u nás najprv celebroval večernú sv. omšu, po ktorej nám dal nazrieť pod pokrievku tajov liturgie.
Slovo o viere s d.p. J. Pomšárom

Slovo o viere s d.p. J. Pomšárom

Prázdniny sú už niekoľko týždňov minulosťou a my sa opäť vraciame k nášmu pravidelnému životnému rytmu v práci, súkromí i vo farnosti. K tomu už šiesty rok patrí aj vzdelávací a diskusný večer Slovo o viere. Vzhľadom na zdravotnú indispozíciu Mons. Zvolenského, ktorý bol pôvodne dohodnutý na septembrový úvodný večer cyklu Slova o viere a ktorý mal hovoriť o možnosti štúdia Písma laikom metódou Lectio divina, k nám prišiel tajomník arcibiskupského úradu, katolícky bioetik a lekár MUDr. Mgr. Július Pomšár. Témou jeho vystúpenia aj nasledujúcej diskusie boli bioetické otázky, ktoré sú v súčasnosti aktuálnou témou verejnej diskusie a boli aj za nedávnym Pochodom za život, ktorý organizovala Konferencia biskupov Slovenska. Otec Pomšár do našej farnosti prišiel v piatok, 27. septembra. Večer zahájil slávením svätej omše, po ktorej sme sa s ním stretli v pastoračnom centre pri jeho bioetických úvahách otca a následnej zaujímavej otvorenej diskusii.
Ukazujem 1 - 5 z 247 výsledkov.
Položiek na stránku 5
z 50