Historické organy

Historické organy

S príchodom prázdninových mesiacov sa už tradične začínajú aj rôzne kultúrne letá, umelecké, hudobné, zábavné a iné akcie, aby prispeli k mentálnemu oddychu a osvieženiu ľudí, ktorí celkom prirodzene v tomto období viac inklinujú k relaxačným aktivitám. Nás Rusovčanov sa priamo dotýka najmä medzinárodný hudobný festival Slovenské historické organy, ktorý bude mať tohto roku už XXXIII. ročník. Dôvody sú hneď dva – náš priateľ z Čunova Dr. Martin Puhovich, vedúci speváckeho zboru Chorus CANTILENA, ktorý už neraz hosťoval u nás, patrí k jeho organizátorom a jeden z koncertov býva aj v našej susednej farnosti v Čunove. V tohtoročnú letnú sezónu našiel svoj priestor na piatich miestach v čase 12. až 21. júla. Všetky koncerty sa začínajú o 19:00 hod. a vstup je zdarma.
Päť dekád služby Bohu a ľuďom – Dr. Theol. Július Marián Prachár

Päť dekád služby Bohu a ľuďom – Dr. Theol. Július Marián Prachár

V sobotu, 16. júna, zažila naša farnosť výnimočnú a mimoriadne významnú udalosť: správca našej farnosti d. p. Dr. Theol. Július Marián Prachár si v tento deň pripomenul 50. výročie svojej vysviacky za kňaza. Toto jubileum sme spoločne oslávili slávnostnou svätou omšou za účasti ôsmich kňazov blízkych oslávencovi, medzi ktorými nechýbal duchovný otec otca Mariána, ktorý ho priviedol do Cirkvi, Mons. Ján Formánek a arcibiskup Mons. Robert Bezák. Po skončení slávnostnej bohoslužby sa pánovi farárovi za jeho duchovnú službu poďakovali viacerí zástupcovia farností, v ktorých pôsobil. Napokon sme sa všetci stretli v Pastoračnom centre sv. Márie Magdalény a priľahlom priestore na agapé, ktoré dalo priestor mnohým neformálnym rozhovorom a spomienkam na časy minulé.
Našu farnosť navštívil apoštolský nuncius Mons. Nicola Girasoli

Našu farnosť navštívil apoštolský nuncius Mons. Nicola Girasoli

Apoštolský nuncius je veľvyslancom štátu Vatikán v našej krajine a oficiálnym zástupcom Svätého Otca na Slovensku. Od júna 2022 je ním otec arcibiskup Mons. Nicola Girasoli, ktorý je vo svojej funkcii vlastne prostredníkom medzi pápežom a krajinou, v ktorej pôsobí. Je preto pre nás tou najbližšou osobou, ktorá nám vie a môže sprostredkovať názory a stanoviská Svätého Otca. V časoch, ktoré žijeme, je to osobitne zaujímavé, veď vnútrocirkevný vývoj je veľmi dynamický. Osobitnou a nosnou témou súčasnosti je najmä synodalita, ale Cirkev žije aj mnohými inými dôležitými témami. Privítali sme preto výnimočnú príležitosť vypočuť si priamo od Mons. Girasoliho informácie o tom, ako dnešný zložitý svet vidí Svätý Otec. Strentutie s otcom nunciom sa konalo v sobotu, 25. mája. Samozrejme, ako je už tradíciou diskusných večerov Slovo o viere, diskusnému večeru s otcom nunciom predchádzala svätá omša v tradičnom termíne o 18:00 hodine v našom kostole celebrovaná v slovenskom jazyku, po ktorej sme sa stretli na diskusii v Pastoračnom centre sv. Márie Magdalény.
Diskusný večer s Mons. F. Rábekom

Diskusný večer s Mons. F. Rábekom

Pre nás, laikov, je duchovná služba pre ozbrojené sily a ozbrojené složky Slovenskej republiky tak trochu mimo náš každodenný záber. Napriek tomu je už tradičnou súčasťou duchovnej starostlivosti Cirkvi na Slovensku, veď inštitucionálne vznikla ešte v roku 2003. Jej základnou organizačnou zložkou je Ordinariát, ktorý je postavený na úroveň diecézy. Na jeho čele je tak, ako v prípade štandardnej územnej diecézy, biskup, Mons. František Rábek. O svojom pôsobení v tejto duchovnej službe a o Ordinariáte ako takom nám otec biskup porozprával na diskusnom stretnutí konanom v rámci cyklu Slovo o viere, a to v sobotu, 4. mája o 18:45 hod. Diskusnému večeru predchádzala svätá omša celebrovaná naším hosťom v tradičnom čase o 18:00 hod. v našom kostole.
Jarné tvorivé dielničky

Jarné tvorivé dielničky

Pozývame všetky deti na zábavu plnú farieb a tvorivosti na našich jarných dielničkách v nedeľu 24. marca o 15:00 hod. vo farskom pastoračnom centre.
Ukazujem 1 - 5 z 338 výsledkov.
Položiek na stránku 5
z 68

Spevácky zbor sv. Márie Magdalény nás bude sprevádzať počas sv. omší aj v novom školskom roku.