Chlieb náš každodenný

Chlieb náš každodenný

Každoročne vo štvrtok po sviatku Najsvätejšej Trojice slávi Katolícka cirkev Sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi (Božie Telo) ako prikázaný sviatok. Tento sviatok je oslavou daru Eucharistie a úcty k Spasiteľovi skutočne prítomnému pod spôsobom chleba a vína vo Sviatosti Oltárnej. Odpradávna ho sprevádza tradícia procesií. Túto tradíciu rozvíjame aj v našej farnosti.
Noc kostolov sa nám vydarila!

Noc kostolov sa nám vydarila!

Po vynútenej pandemickej prestávke sme sa opäť mohli vrátiť k pre nás už tradičnej akcii, ktorá nás doslova a v tom najlepšom zmysle slova opantala – Noci kostolov. Ako sa už stalo zvykom, otvorený bol nielen kostol sv. Márie Magdalény, kde bola návštevníkom k dispozícii veža, krypta i naše malé múzeum devocionálií a priestory Pastoračného centra, ale aj Evanjelický chrám Boží v jeho blízkosti. Jednotu oboch denominácií zvýraznilo aj efektné osvetlenie oboch kostolov. Akcia pritiahla nečakané množstvo návštevníkov všetkých generácií. Neskoro v noci sme sa rozchádzali do našich domov spokojní a presvedčení, že stálo za to patriť medzi 16 farností na Slovensku, ktoré sa v tomto roku na Slovensku k iniciatíve pripojili.
Rozospievajme náš chrám na Božiu slávu

Rozospievajme náš chrám na Božiu slávu

V nedeľu 12. júna 2022 uvádzame v našej farnosti do testovacej prevádzky technologickú novinku - Digitálny katolícky spevník (DKS). Jedná sa o moderné IT riešenie, ktoré umožňuje zobrazovať texty piesní a ďalší digitálny obsah na obrazovke umiestnenej v našom chráme. Jeho hlavným cieľom je povzbudiť všetkých účastníkov bohoslužieb k spevu - oslavnej forme modlitby k Bohu.
Slovo o viere – Papua-Nová Guinea

Slovo o viere – Papua-Nová Guinea

V piatok, 20. mája, našu farnosť navštívil misionár Spoločnosti Božieho slova (Societas Verbi Divini – SVD) páter Rastislav Kršák, ktorý nám počas svojej veľmi zaujímavej a bohato obrazovo dokumentovanej prednášky a následnej živej diskusie priblížil život kresťana aj rímskokatolíckeho kňaza na mimoeurópskom kontinente. Začali sme tradične o 18:00 hod. svätou omšou v kostole, po ktorej sme sa stretli v Pastoračnom centre. Stretnutie bolo veľmi vydarené, spokoní sme sa rozchádzali v neskorých večerných hodinách.
Nová tradícia?

Nová tradícia?

V našej farnosti sme si zvykli pripravovať sa na prežitie Veľkej noci okrem iných spôsobov aj pravidelnými piatkovými pôstnymi krížovými cestami. Tá tohtoročná veľkopiatková mala osobitný ráz – na rozdiel od všetkých doterajších sa nekonala v našom kostole, ale v blízkom lužnom lese, ktorého atmosféra ju mimoriadne umocnila. Korunou bolo ideálne počasie a nad očakávanie hojná účasť farníkov.
Ukazujem 1 - 5 z 296 výsledkov.
Položiek na stránku 5
z 60