Slovo o viere – Papua-Nová Guinea (pozvánka)

Slovo o viere – Papua-Nová Guinea (pozvánka)

V piatok, 20. mája, našu farnosť navštívi misionár Spoločnosti Božieho slova (Societas Verbi Divini – SVD) páter Rastislav Kršák, aby nám priblížil život kresťana aj rímskokatolíckeho kňaza na mimoeurópskom kontinente. Využime preto jedinečnú príležitosť a nazrime do tohto pre nás exotického sveta cez autentické skúsenosti, zážitky a spomienky kňaza, ktorý v Papue_Novej Guinei pôsobil ako misionár 9 rokov. Začíname tradične o 18:00 hod. svätou omšou v kostole a po nej pokračujeme v Pastoračnom centre prednáškou s diskusiou. Príďte, všetci ste srdečne pozvaní!
Nová tradícia?

Nová tradícia?

V našej farnosti sme si zvykli pripravovať sa na prežitie Veľkej noci okrem iných spôsobov aj pravidelnými piatkovými pôstnymi krížovými cestami. Tá tohtoročná veľkopiatková mala osobitný ráz – na rozdiel od všetkých doterajších sa nekonala v našom kostole, ale v blízkom lužnom lese, ktorého atmosféra ju mimoriadne umocnila. Korunou bolo ideálne počasie a nad očakávanie hojná účasť farníkov.
Ako sa správne spovedať?

Ako sa správne spovedať?

S ambíciou priniesť nám odpoveď na túto neľahkú otázku a svojím neopakovateľným spôsobom nás voviesť do hĺbky úprimnej, hlbokej, duši uľavujúcej sviatosti zmierenia nás v sobotu, 26. marca navštívil Salezián don Jozef Luscoň. Jeho prednáška na túto tému vyvolala množstvo zaujímavých a pre všetkých prítomných užitočných otázok, ktoré významne rozšírili naše vnímanie hriechu, jeho podstaty a pochopenie pravej ľútosti potrebnej pre očistenie sa a vykročenie na novú cestu. Tento večer bol pre nás skvelou prípravou na veľkonočnú svätú spoveď ako základu na hlboké prežitie tohto ročnej Veľkej noci.
POĎME SA ROZPRÁVAŤ (pozvánka pre všetkých)

POĎME SA ROZPRÁVAŤ (pozvánka pre všetkých)

17. októbra 2021 sa na podnet pápeža Františka na celom svete začala príprava na pravidelnú celosvetovú Synodu biskupov. Tá sa uskutoční v októbri 2023 na tému „Za synodálnu Cirkev: spoločenstvo, spoluúčasť a misia“. Cieľom tejto aktivity je zapojiť do vnútorného aj vonkajšieho života Cirkvi každého, kto je schopný a ochotný prispieť svojim pohľadom, námetom či nápadom. Prepojiť ešte užšie reálny každodenný život člena Cirkvi ako jednotlivca, osôb zasvätených i laikov, rodín, farností a komunít, skrátka každého, kto má záujem vyjadriť svoj názor.
Obnova sakrálnych pamiatok v Rusovciach

Obnova sakrálnych pamiatok v Rusovciach

Ďakujeme občianskemu združeniu Natura Rusovce za iniciatívu pri rekonštrukcii šiestich sakrálnych pamiatok na území Rusoviec. Pozývame všetkých Rusovčanov prispieť k obnove týchto vzácnych diel prostredníctvom zbierky.
Ukazujem 1 - 5 z 293 výsledkov.
Položiek na stránku 5
z 59