Novinky

Advent a jeho symbol - veniec

Začali sme adventné obdobie a stôl v prakticky každej našej domácnosti nepochybne zdobí aj tradičný adventný veniec, na ktorom sme si túto nedeľu zapálili prvú sviečku. Už pár týždňov pred začiatkom adventu boli ponuky kvetinárstiev či trhovníkov bohaté na rôzne verzie adventného venca: nielen klasické kruhové, ale aj pozdĺžne či v mnohých iných tvaroch a prevedeniach. Aký však bol adventný veniec v časoch svojho vzniku? Na čo slúžil, prečo vznikol a čo symbolizuje?
Čítaj ďalej o Advent a jeho symbol - veniec »

Návrat k Slovu o viere

Náš tradičný cyklus diskusných večerov bol, rovnako ako my všetci, uplynulé obdobie silno zasiahnutý pandémiou, takže minulý školský rok ho nebolo možné zorganizovať. Vzhľadom na to, že medzičasom mnohí z nás využili možnosť účinnej ochrany vakcináciou, sa možnosti stretávania sa zlepšili a veríme, že tento trend si udrží aj pandemická situácia. To nás viedlo k obnoveniu našej tradície a pre tento školský rok sme zabezpečili lektorov až do mája budúceho roka. Preto všetkých z Vás srdečne pozývame k návratu do spoločenstva, v ktorom rozvíjame svoju vieru a prehlbujeme si svoje poznatky. Predbežný program, zmeny ktorého sú pochopiteľne vyhradené, nájdete na tradičnom mieste našej stránky, v časti Program. Šedé časti programu sú nepotvrdené, resp. sa nepodarilo zabezpečiť.
Čítaj ďalej o Návrat k Slovu o viere »

Stretnutie starej a novej tradície

Krásne letné slnečné počasie, blankytne modrá obloha, krásnymi kyticami ozdobený oltár v tieni stromov Rímskeho parčíka, početný zbor a orchester pod vedením Martina Puhovicha a do posledného miesta zaplnené lavice aj okolitý priestor parčíka vytvorili ideálnu sviatočnú atmosféru pre hodovú svätú omšu, ktorú za koncelebrácie nášho pána farára Júliusa Mariána Prachára vyslúžil rusovský rodák Gerhard Glazer Opitz. Jeho pútavé slová o Márii Magdaléne a jej odkaze pre nás budú ešte dlho znieť v našich ušiach. Svätú omšu hneď po jej skončení doplnila nová rusovská tradícia. S radosťou môžeme konštatovať, že oslava patrocínia nášho kostola sa tak po všetkých stránkach vydarila.
Čítaj ďalej o Stretnutie starej a novej tradície »

Významný organový festival aj v našom kostole. Už 4. augusta!

Vynikajúca organová virtuózka medzinárodného formátu Monika Melcová príde predviesť svoju brilantnú hru aj priamo k nám do Rusoviec. Koncert v jej podaní a v sprievode telesa Musica Eterna na našom historickom nástroji od Michala Slezáka z roku 1872 odznie 4. augusta o 19:00 hodine. V ponuke budú diela takých velikánov kráľovského nástroja, akými sú Domenico Scarlatti, Wolfgang Amadeus Mozart, Georg Friedrich Händel a Antonio Vivaldi v úprave samotnej organistky. Meno umelkyne, citlivý výber diel i akustika a atmosféra nášho chrámu sú zárukou mimoriadneho zážitku. Tento ojedinelý umelecko-kultúrny počin je voľne prístupný verejnosti. Všetci záujemcovia o organové umenie sú srdečne zvaní.
Čítaj ďalej o Významný organový festival aj v našom kostole. Už 4. augusta! »

Najsvätejšie Kristovo telo a Krv

Sviatok známy skôr ako Božie Telo sme si v nedeľu, 6. júna, pripomenuli už podľa našej rusovskej tradície – požehnaním chlebov v závere svätej omše a ich následným lámaním a rozdávaním účastníkom svätej omše vychádzajúcim z kostola po jej skončení. Umožnili to uvoľňujúce sa pandemické opatrenia a i miera zaočkovania Rusovčanov. Samozrejme, napriek pozitívne sa vyvíjajúcej situácii sme prísne dodržiavali platné opatrenia. Stretnutie pri ešte teplom, čerstvom, voňavom a chrumkavom chlebíku sa pod stromami parku pred kostolom skončilo až pred poludním. Zaiste dobre padlo všetkým generáciám prítomných farníkov a nepochybne prispelo k hlbšiemu prežitiu našej viery i utužovaniu vzájomných vzťahov.
Čítaj ďalej o Najsvätejšie Kristovo telo a Krv »

Začína Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov

Ak v inom príspevku pozývame veriacich naspäť do chrámov k osobnej účasti na bohoslužbách, okrem uvoľnenia epidemických opatrení máme na návrat aj ďalší významný dôvod – v deň, keď sa otvárajú kostoly, teda v pondelok, 19. apríla, sa začína týždeň venovaný zjednoteniu kresťanov, ktorý každoročne vrcholí 25. januára sviatkom obrátenia sv. apoštola Pavla.
Čítaj ďalej o Začína Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov »

Pozývame do kostola

Vzhľadom k zlepšujúcej sa pandemickej situácii bolo rozhodnuté opäť umožniť ľuďom osobnú účasť na bohoslužbách v chrámoch. Počnúc pondelkom, 19. aprílom, budú brány chrámov znovu otvorené, avšak vstup do kostolov bude podmienený plnením obvyklých hygienických podmienok – prekrytím horných dýchacích ciest, teda nielen úst, ale aj nosa, dezinfekciou rúk pri vstupe do kostola, dodržiavaním náležitého bezpečnostného odstupu (2 metre) a počet návštevníkov musí byť taký, aby ich celkový počet neprekročil 1 návštevníka na 15 m2 plochy kostola určenej pre návštevníkov (nezapočítavajú sa deti do 10 rokov v sprievode dospelej osoby). Bohoslužobný poriadok bude zostavený tak ako pred zatvorením chrámov s jedinou výnimkou v nedeľu, 25. apríla bude svätá omša o 9:30 hod. aj večer o 18:00 hod., aby bola osobná účasť na nedeľných bohoslužbách umožnená čo najväčšiemu počtu veriacich.
Čítaj ďalej o Pozývame do kostola »

Rok svätého Jozefa

8. decembra 1870 vyhlásil pápež Pius IX. svätého Jozefa za patróna celej Cirkvi. Presne po 150 rokoch prekvapil svet súčasný Svätý Otec tým, že prostredníctvom špeciálneho dekrétu Apoštolskej penitenciárie vyhlásil na nasledujúcich 365 dní osobitný Rok svätého Jozefa. Súčasne udelil možnosť získania úplných odpustkov za rozličných príležitostí. Ako oznamuje Tlačová kancelária Konferencie biskupov Slovenska, ponúka sa nám príležitosť využiť obdobie do 8. decembra 2021 na „denné posilňovanie svojho života viery v uskutočňovaní Božej vôle naplno“ podľa vzoru sv. Jozefa: „Všetci veriaci tak budú mať možnosť usilovať sa prostredníctvom modlitieb a dobrých skutkov, aby za pomoci sv. Jozefa, hlavy nebeskej rodiny z Nazareta, nadobúdali útechu a úľavu od ťažkých ľudských a sociálnych súžení, ktoré dnes postihujú súčasný svet.“ Ako teda využiť túto príležitosť a výzvu?
Čítaj ďalej o Rok svätého Jozefa »

20 * C + M + B + 21

Aj Vy máte na verajách vchodových dvier každoročne aktualizovaný kriedový nápis s tromi písmenami a aktuálnym rokom? Tiež patríte medzi tých, ktorí v prípade prvého písmena váhajú, či napísať C alebo G? A patríte k tým, ktorí každoročne pozývajú do svojho domova kňaza, aby požehnal Váš príbytok a posvätenou kriedou označil vchod do Vášho príbytku tradičným nápisom? Ak ste na tieto otázky odpovedali kladne, možno si – vzhľadom na aktuálnu epidemickú situáciu – tiež kladiete otázku, aký nápis je teda správny a ako tento rok zabezpečiť posvätenie svojho príbytku a neohroziť pri tom zdravie svoje, rodiny a v neposlednom rade i kňaza. Skúste sa inšpirovať nasledujúcimi riadkami, možno nájdete odpovede na všetky svoje otázky i riešenie posvätenia svojho príbytku.
Čítaj ďalej o 20 * C + M + B + 21 »

Návrat do kostolov

Po niekoľkých náročných týždňoch, počas ktorých sme sa mohli na bohoslužbách zúčastniť iba cez technické prostriedky, sa opäť vraciame k tak očakávanej možnosti osobnej účasti na bohoslužbách. 13. novembra zverejnil Úrad verejného zdravotníctva SR Vyhlášku, ktorou sa nariaďujú́ opatrenia pri ohrození́ verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí́, z ktorej táto zmena vyplýva. Pamätajme na nové pravidlá, ktoré vstúpili do platnosti v pondelok, 16. novembra, a poctivo ich dodržiavajme, je to základný predpoklad zachovania osobnej účasti na bohoslužbách aj naďalej.
Čítaj ďalej o Návrat do kostolov »
Ukazujem 1 - 10 z 288 výsledkov.
Položiek na stránku 10
z 29