Novinky

« Späť

Stretnutie starej a novej tradície

Stretnutie starej a novej tradície

Krásne letné slnečné počasie, blankytne modrá obloha, krásnymi kyticami ozdobený oltár v tieni stromov Rímskeho parčíka, početný zbor a orchester pod vedením Martina Puhovicha a do posledného miesta zaplnené lavice aj okolitý priestor parčíka vytvorili ideálnu sviatočnú atmosféru pre hodovú svätú omšu, ktorú za koncelebrácie nášho pána farára Júliusa Mariána Prachára vyslúžil rusovský rodák Gerhard Glazer Opitz. Jeho pútavé slová o Márii Magdaléne a jej odkaze pre nás budú ešte dlho znieť v našich ušiach. Svätú omšu hneď po jej skončení doplnila nová rusovská tradícia. S radosťou môžeme konštatovať, že oslava patrocínia nášho kostola sa tak po všetkých stránkach vydarila.

Krásny zvuk kostolných zvonov sprevádzal príchod celebrantov a asistencie k oltáru, ktorý vzápätí vystriedal plný zvuk prítomného zboru a orchestra. Liturgia zo sviatku sv. Márie Magdalény všetkým sprítomnila nielen túto sväticu, ale aj slávnostnú chvíľu tohto pre rusovskú farnosť významného dňa. Čítanie v podaní pani starostky Tulekovej Henčelovej a slová celebranta, dôstojného pána Gerharda Glazera-Opitza vytvorili dokonalú sviatočnú atmosféru, ktorú nádherný hudobný sprievod výnimočne umocnil. Všetci prítomní si toto spoločenstvo dokonale užili, k čomu snáď prispela aj skutočnosť, že po dlhom čase sme boli na sv. omši vďaka epidemickej situácii a rozlohou dobre dimenzovaného priestoru zväčša bez rúšok.

Po skončení sv. omše sa slova opäť ujala naša starostka Lucia Tuleková Henčelová, aby na starú tradíciu hodovej svätej omše nadviazala novou – vyhlásením laureátov ocenenia Osobnosť Rusoviec, ktoré malo tento rok v našej obci premiéru. S radosťou sme z jej úst prijali správu, že vďaka viacerým návrhom a množstvu hlasov obyvateľov našej obce bolo toto ocenenie plným právom udelené aj nášmu pánovi farárovi Júliusovi Mariánovi Prachárovi, a to za „rozvoj rímsko-katolíckej farnosti v Rusovciach, ako aj presadzovanie pozitívnych duchovných hodnôt a otvorenú komunikáciu medzi obyvateľmi mestskej časti“. Osobnosť nášho pána farára je vskutku pozorne vnímaná všetkými Rusovčanmi, a to bez ohľadu na to, či sú aj farníkmi alebo nie. Jeho prácu je každému viditeľná  nielen cez stavebné zmeny – novú budovu fary, na nepoznanie zmenenú farskú záhradu, novučké objekty dobre vybaveného Pastoračného centra sv. Márie Magdalény, materskej škôlky Magdalénka, nádherne a účelne rekonštruovaného kostolíka sv. Víta či práve budovaného pamätníka bývalého Laura majera, ale aj cez jeho mimoriadnu pastoračnú silu, ktorá presahuje múry fary a chrámu a silno sa dotkne každého, kto sa s pánom farárom čo i len raz stretne a má možnosť s ním prehodiť nejaké to slovko. Sme hrdí, že osobnosť dr. Júliusa Mariána Prachára je laureátom hneď prvého ročníka ocenenia Občan Rusoviec.

Po tejto krásnej slávnosti, v rámci ktorej boli ocenené aj ďalšie dve laureátky, si prítomní vychutnali kultúrny program, navštívili niekoľko stánkov s drobnými suvenírmi a občerstvením a nemálo z nich sa presunulo aj k zdravotnému stredisku, kde našli štedrú ponuku tradičných hodových atrakcií. Hody sa tak v Rusovciach skončili až v neskorú nedeľnú večernú hodiny. Už dnes sa tešíme na tie budúcoročné.