Profil farnosti

farnosť Bratislava-Sedembolestnej Panny Márie
13 zaregistrovaných užívateľov
0 zapojených komunít
1 zapojených rodín
Miestny správca:
Peter Mášik
Kapláni:
Kontaktné informácie