farnosť Cinobaňa
3 zaregistrovaných užívateľov
6 zapojených komunít
0 zapojených rodín
Miestny správca:
Mgr. Miroslav Litviak
Kapláni:
Kontaktné informácie

Farské oznamy:

  • biblická hodina bude v sobotu o 19.00 v Cinobani
  • v pondelok o 16.30 sa modlí odprosujúca pobožnosť a požehnanie Sviatosťou Oltárnou

Wall - najnovšie

Ako je to u nás

Sv. omše

kostol v Katarínskej Hute:

Pondelok 17.30
Utorok 8.00
Streda 8.00
Štvrtok ---------
Piatok ---------
Sobota ---------
Nedeľa 8:30

 

kostol v Cinobani:

Sobota 18:00
Nedeľa 11.00

Článok