Profil farnosti

farnosť Divín
6 zaregistrovaných užívateľov
2 zapojených komunít
0 zapojených rodín
Miestny správca:
ThDr. Ján Mihok, PhD.
Kapláni:
Mgr. Andrej Bisák
Kontaktné informácie