Vybraný webový obsah už neexistuje.

Farske Oznamy Donovaly

« Späť

Farské oznamy Donovaly

FARSKÉ OZNAMY DONOVALY
  Veľkonočné obdobie   16.5.2022 – 22.5.2022
         
Farský kostol sv. Antona Paduánského
         
  Pondelok Sv.Ján Nepomucký,kňaz a mučeník 18:00 + Pavol a Anna,Michal a Rudolf
 
  Utorok   18:00 + Anton Karásek a rodičia
 
  Streda   18:00 + František Čírik a rodičia
 
  Štvrtok   07:30 + Emília a Pavol Unger a rodičia
 
  Piatok Sv.Bernardína Sienského,kňaza 18:00 Za zdravie rodiny Dvorščákovej
 
  Sobota   18:00 Za Božiu pomoc v chorobe pre Zuzanu a Máriu
 
  Nedeľa Šiesta Veľkonočná nedeľa 10:00 Za Veriacich
 
      Sviatosť zmierenia môžete prijať pred sv.omšou

 

Predchádzajúci Ďalej