Vybraný webový obsah už neexistuje.

Farske Oznamy Donovaly

« Späť

Farské oznamy Donovaly

FARSKÉ OZNAMY DONOVALY
  Pôstne obdobie   20.3.2023– 26.3.2023
         
Farský kostol sv. Antona Paduánského
         
  Pondelok Sv.Jozef,ženích Panny Márie 17:00 Za rodinu Zonayvú,za zdravie a B.P.a dary D.Sv.
 
  Utorok   17:00 Na úmysel P.biskupa
 
  Streda   17:00 + Anton a zom.rodinu Ružbarsku a Tulejovú
 
  Štvrtok   07:30 Za duše v očisci na ktoré si nikdo nespomína
 
  Piatok   17:00 Za uzdravenie a B.P. pre Petra
 
  Sobota Zvestovanie Pána 17:00 Za zdravie a B.P.pre rodinu Vladimíra Hurtiša,za zdravie pre Jonáška a Lindušku
 
  Nedeľa Piata pôstna nedeľa 10:00 Za Veriacich
 
  Nedeľa-zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom   V nedeľu sa mení čas na letný.
         

 

Predchádzajúci Ďalej