Profil farnosti

farnosť Humenné
26 zaregistrovaných užívateľov
0 zapojených komunít
0 zapojených rodín
Miestny správca:
Matej Babčák
Kapláni:
Kontaktné informácie