História farnosti

V čase, keď bola založená obec Klin, sa na Orave šírili myšlienky reformácie. Zásluhu na tom mali zemepáni na Oravskom hrade - Thurzovci. Spočiatku obec cirkevne patrila k fare v Lokci. V roku 1612 bola pričlenená k novozriadenej fare v Námestove, kde patrili aj obce Bobrov, Slanica, Zubrohlava, Vavrečka, Oravská Jasenica, Polhora a Rabča. Od roku 1656 patrili aj obyvatelia Klina - katolíci k novozriadenej fare v Rabčiciach a neskôr opäť k námestovskej fare. 
Veľkú aktivitu pre zriadenie samostatnej farnosti vyvíjala obec Zubrohlava. V roku 1761 si tu postavili murovaný kostol a v roku 1763 sa uchádzali o zriadenie farnosti. Tieto želania sa im splnili v roku 1770. O 21 rokov neskôr sa k tejto farnosti pričlenila aj obec Klin. Jej občania s tým spočiatku nesúhlasili. Obávali sa, že budú musieť prispieť na kostol, školu a faru v Zubrohlave, ale aj na prestavbu kostola v Námestove. Tento spor trval štyri roky a zanechal určité stopy na susedských vzťahoch medzi obcami. 

Potreba zriadenia školy i výstavby kostola v Kline sa stávala z roka na rok aktuálnejšou. K snahám obyvateľov obce riešiť situáciu sa pridal aj kňaz Jozef Gerbery, ktorý prišiel zo Zubrohlavy 18.2.1819. 

Vo farnosti (zubrohlavskej) žilo v roku 1820 773 dospelých a 163 detí, vo filiálke(v Kline) 620 dospelých a 125 detí. V Zubrohlave žilo 10 židov, v Kline 4 židia a 10 evanjelikov. V rokoch 1830 -1848 zubrohlavskú farnosť spravoval Ignác Šperlák a po ňom Anton Kršák, rodák z Námestova. V roku 1872 mal na starosti 987 katolíkov. Okrem nich žilo v Zubrohlave 12 evanjelikov a 11 židov. V Kline žil len jeden evanjelik a traja židia. V obci sa nachádzal kostol sv. Antona. 

Vtedajší obyvatelia Klina určite veľmi vážne prehodnotili svoje možnosti a ustúpili od požiadavaky miestneho kňaza. Situácia sa nezmenila ani v ďalších desaťročiach.

Od roku 1880 do roku 1997 sa na fare v Zubrohlave vystriedali nasledovní farári:
 
Vavrinec Banyík (1880 - 1892)
Ondrej Jablonský (1892) 
Ján Murín (1892 - 1901) - za jeho účinkovania bolo v  
 Kline 834 katolíkov, 15 židov a 105 žiakov.
Roman Grígeľ (1901 - 1947) - v roku 1903 bolo v Kline 891 katolíkov a 16 židov. V roku 1924 bolo v Kline 906 katolíkov a 4 židia. Dvojtriedku navštevovalo 93 žiakov. Učiteľom bol František Mereš. V roku 1940 v Kline žilo 1145 katolíkov, dvaja evanjelici a traja židia. Školu, v ktorej učili štyria učitelia, navštevovalo 184 žiakov. V roku 1944 žilo v Kline 1145 katolíkov a dvaja evanjelici.
Jozef Likavčan (1947 - 1951)
Ján Briššák (1951 - 1973)
Jozef Tavel (1973 - 1989) - v Kline dal opraviť kostolnú vežu,  plot okolo cintorína a zväčšiť v kostole chór.
Ján Bernolák (1989-1990)
Štefan Piták (1990 - 1997) - za jeho pôsobenia sa podarilo v Zubrohlave postaviť novú faru a opraviť vnútrajšok kostola. V Kline sa začalo s prácami na rozšírení kostola a prístavbe fary ku kostolu. Týmto sa Klin stal v roku 1. 7. 1997 samostatnou farnosťou.
 
V kostolnej veži sa nachádzajú štyri zvony. Najstarší zvon bol odliaty v roku 1879 v Budapešti. Má priemer 83 cm. Je na ňom znázornená postava sv. Antona. Najväčší zvon je zasvätený P. Márii, priemer zvona je 1 meter. Odliaty bol v roku 1923 v Brne z vďaky za prežitie I. svetovej vojny. Pod postavou Panny Márie je nápis: "Pod ochranu tvoju sa utiekame". V strede zvona je nápis "13.IX.1916 obidvaja s nevôľou sme išli do svetovej vojny na rozkaz veriacich Klinianskych mocnejších sme sa s radosťou vrátili v r. p. 1923". 
Tretí zvon - Ján, bol odliaty v roku 1923. Najmenší zvon dala odliať v roku 1926 Jozefína Skyčáková.
 
V roku 2013 bol do kostola zakúpený nový digitálny organ Johannus Ecclesia D-450 spolu s drevenou organovou skriňou, ozdobenou imitáciou organových píšťal, v ktorej sú uložené reproduktory. Fotogalériu a videoukážku si môžete pozrieť tu.
 
 
 
 
 
 
Farári vo farnosti Klin: 
Jozef Dzurek (1998 - 2007) 
Eugen Ďubek (2007-2012)
Štefan Mordel (2012- 2022)
 
 
Kapláni pôsobiaci vo farnosti Klin: 
- Pavol Krokus (2013- 2018) 
Marek Forgáč (2018 - 2020)
Vincent Pollák (2020 - 2022)
 
Kňazi pochovaní vo farnosti Klin:
- Pavol Kőllner (+ 1945) - vojenský duchovný, zahynul pred koncom II. svetovej vojny. Bol nemeckej národnosti.
- Štefan Kaššay (nar. 2. 11. 1910 - zomr. 5.3.1984)
 
Z obce Klin pochádza aj viacero kňazov:
 
- František Skyčák (17.2.1899 - 5.1.1945) - rektor kňazského seminára v Spišskej Kapitule
- Štefan Kaššay (2.11. 1910 - 5.3. 1984) - pôsobil v Rožňavskej diecéze
- Ján Gromada (27.1.1935 - 18. 2. 2022) - patril do rehole Verbistov a pôsobil ako misionár v južnej Amerike
- Anton Mišek - pôsobil ako dekan v Spišskej Novej Vsi, aktuálne vo farnosti Spišská Sobota
- Jozef Červeň - správca farnosti Sokol
- Marián Maťaťa - salezián, Prešov
- Peter Majcher - farár vo farnosti Levoča a dekan levočského dekanátu
- Florián Volf - Spišská Kapitula
 
Viac o cirkevných dejinách našej obce si môžete prečítať v Monografii obce.