Profil farnosti

farnosť Kokava nad Rimavicou
5 zaregistrovaných užívateľov
0 zapojených komunít
0 zapojených rodín
Miestny správca:
Mgr. Jozef Bednárik
Kapláni:
Kontaktné informácie