Profil farnosti

Farnosť Martin - Sever
38 zaregistrovaných užívateľov
0 zapojených komunít
0 zapojených rodín
Miestny správca:
Štefan Vančo, farár
Kapláni:
Miroslav Crkoň
Kontaktné informácie