Profil farnosti

Farnosť Nová Dubnica
19 zaregistrovaných užívateľov
3 zapojených komunít
0 zapojených rodín
Miestny správca:
Bohumil Piešťanský SDB, farár
Kapláni:
Peter Šinčík SDB
Kontaktné informácie