Profil farnosti

farnosť Nová Dubnica
18 zaregistrovaných užívateľov
3 zapojených komunít
0 zapojených rodín
Miestny správca:
Štefan Wallner
Kapláni:
Kontaktné informácie