Profil farnosti

farnosť Nováky
8 zaregistrovaných užívateľov
0 zapojených komunít
0 zapojených rodín
Miestny správca:
Mgr. Peter Masarik
Kapláni:
Kontaktné informácie