Profil farnosti

Farnosť Panny Márie Kysucké Nové Mesto
34 zaregistrovaných užívateľov
1 zapojených komunít
0 zapojených rodín
Miestny správca:
Mgr. Ján Uskoba
Kapláni:
Mgr. Dušan Pecko
Kontaktné informácie