Profil farnosti

farnosť Partizánske - mesto
26 zaregistrovaných užívateľov
1 zapojených komunít
0 zapojených rodín
Miestny správca:
Miroslav Baláž
Kapláni:
Kontaktné informácie