Profil farnosti

farnosť Poniky
5 zaregistrovaných užívateľov
1 zapojených komunít
0 zapojených rodín
Miestny správca:
Bonaventúra Jozef Zmatek, OFMCap
Kapláni:
Pavel Prihatný OFMCap
Stanislav Kučák OFMCap
bratia v komunite: Juraj Slugeň, Martin Turošák, Pavol Korba
Kontaktné informácie