« Späť

ZÁKAZ VEREJNÝCH BOHOSLUŽIEB

Pastoračná starostlivosť počas lockdownu.

Od štvrtka 25.11.2021 je zatiaľ na 14 dní v platnosti zákaz verejných bohoslužieb. To znamená, že kňazi môžu sláviť sv. omše bez účasti veriacich. Povolená je individuálna pastoračná služba (sv. spoveď, sv. prijímanie, duchovný rozhovor).

Vo farnosti Považany počas zákazu verejných bohoslužieb platia tieto usmernenia:
1. Individuálna pastoračná starostlivosť bude pre zdravotné dôvody správcu farnosti možná až od soboty 27.11.2021. V Považanoch v pondelok, utorok, štvrtok, piatok a sobotu od 16:00 do 18:00; v Potvoriciach v stredu od 16:00 do 17:30. Ak sa chcete stretnúť s kňazom, treba sa s ním dohodnúť, a to buď prihlásením na https://www.mojakomunita.sk/web/farnost-povazany/spovedanie alebo telefonicky (032/7797213) alebo mailom (farnost.povazany@gmail.com) alebo osobne. Možnosť dohodnúť sa končí o 15:30 hod. konkrétneho dňa. Do kostola môže vstúpiť iba jedna osoba, prípadne osoby jednej domácnosti. 
2. Online prenos nedeľnej sv. omše o 10:00.
3. Návštevu farskej kancelárie si treba vždy dopredu dohodnúť.
Ďakujeme za porozumenie!
Ďalej