Profil farnosti

Farnosť Prievidza - mesto
88 zaregistrovaných užívateľov
0 zapojených komunít
0 zapojených rodín
Miestny správca:
Mgr. Martin Dado
Kapláni:
Mgr. Ján Kraus
Mgr. Michal Lajcha
diakon - Šimon Stančík
Kontaktné informácie