Profil farnosti

Farnosť Púchov
56 zaregistrovaných užívateľov
0 zapojených komunít
0 zapojených rodín
Miestny správca:
Mgr. Stanislav Stolárik
Kapláni:
Mgr. Lukáš Urbaník
Kontaktné informácie