Profil farnosti

Farnosť Púchov
53 zaregistrovaných užívateľov
0 zapojených komunít
0 zapojených rodín
Miestny správca:
Stanislav Stolárik
Kapláni:
Mgr. Lukáš Urbaník
Kontaktné informácie