Profil farnosti

Farnosť Púchov
47 zaregistrovaných užívateľov
0 zapojených komunít
0 zapojených rodín
Miestny správca:
Stanislav Stolárik
Kapláni:
Pavol Ďurana
Kontaktné informácie