Profil farnosti

farnosť Rajecká Lesná
4 zaregistrovaných užívateľov
7 zapojených komunít
0 zapojených rodín
Miestny správca:
Ján Runák
Kapláni:
Marek Smatana
Kontaktné informácie