Profil farnosti

Farnosť Rajecká Lesná
5 zaregistrovaných užívateľov
7 zapojených komunít
0 zapojených rodín
Miestny správca:
Marek Smatana, farár
Kapláni:
Marek Smatana
Kontaktné informácie