Profil farnosti

farnosť Sása
8 zaregistrovaných užívateľov
1 zapojených komunít
0 zapojených rodín
Miestny správca:
Ladislav Jurčík
Kapláni:
Kontaktné informácie