Profil farnosti

farnosť Šaštín-Stráže
16 zaregistrovaných užívateľov
0 zapojených komunít
0 zapojených rodín
Miestny správca:
Mgr. Jozef Zachar, SDB
Kapláni:
Mgr. Peter Barina, SDB
Mgr. Marián Maťaťa, SDB
Kontaktné informácie