Profil farnosti

Farnosť Sučany
5 zaregistrovaných užívateľov
1 zapojených komunít
0 zapojených rodín
Miestny správca:
Pavol Pečko, farár
Kapláni:
Kontaktné informácie