Profil farnosti

Farnosť Šúrovce
10 zaregistrovaných užívateľov
0 zapojených komunít
0 zapojených rodín
Miestny správca:
P. Mgr. Miroslaw Bania, CR
Kapláni:
Kontaktné informácie