Profil farnosti

farnosť Turčiansky Peter
11 zaregistrovaných užívateľov
1 zapojených komunít
0 zapojených rodín
Miestny správca:
ThLic. Miroslav Klimant
Kapláni:
Kontaktné informácie