« Späť

V jednote je sila...

V jednote je sila...

Toto vám prikazujem: Aby ste sa milovali navzájom.   (Jn 15,17)

     Prebieha Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Vo farnostiach sa v rôznych kostoloch stretávajú veriaci a spoločne sa modlia, aby členovia cirkví a kresťanských spoločenstiev vytvorili viditeľnú jednotu Kristovej Cirkvi.

     V minulosti vládla medzi členmi rozdielnych cirkví až nenávisť. Z historických kníh poznáme, ako to dopadlo, keď katolícky mladík priviedol domov luteránske dievča. Pochádzam z dediny, žili tam väčšinou katolíci, hoci nás priamo neviedli k nenávisti voči iným cirkvám, keď som povedala, že moja spolužiačka je kalvínka, výraz v tvári rodičov nebolo  nadšenie. Akoby chceli naznačiť, drž sa od nej bokom.

Neznalosť často viedla k odporu až nenávisti.

     Prečo sa vytvorilo toľko cirkví? To riešia historici. Základom rozdelenia však väčšinou býva pýcha. Tá je akoby tým prvým podnetom k rozporom, hádkam, nenávisti až bitkám.

Žijeme v dobe, keď sa zmenšili vzdialenosti medzi ľuďmi a množstvo informácií umožňuje lepšie poznať toho druhého.

     Modlime sa za pokoj medzi nami. Nech nás viac vecí spája, ako rozdeľuje. Nech si viac pomáhame, ako ubližujeme.

Všetci sme BOŽIE DETI.... Boh – Láska nás miluje. Akou cestou k Nemu kráčame, to nechajme na posúdenie Bohu. Dôležité je, aby sme plnili Jeho vôľu a žili podľa jeho prikázaní. Nezabúdajme  na hlavný príkaz lásky, ktorý nám odovzdal po svojom Synovi. 

 

„Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom, ce­lou svojou dušou a celou svojou mysľou! Toto je najväčšie a prvé prikázanie. Druhé mu je podobné: Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého!“ (Mt 22, 37-39)

 

A slávu, ktorú si ty dal mne, ja som dal im, aby boli jedno, ako sme my jedno –

ja v nich a ty vo mne.

Nech sú tak dokonale jedno, aby svet spoznal, že si ma ty poslal a že ich miluješ tak, ako miluješ mňa.            (Jn 17, 22-23)