Profil farnosti

farnosť Nové Zámky
18 zaregistrovaných užívateľov
0 zapojených komunít
0 zapojených rodín
Miestny správca:
Zoltán Ďurčo
Kapláni:
Gyuszi Andrusko - maďarský kaplán
Marek Adamkovič- slovenský kaplán
Anton Žovic - slovenský kaplán
Kontaktné informácie