Blog

« Späť

Filipovia pre Grékov

Filipovia pre Grékov

(Jn 12, 20-33)

Nejakí zbožní Gréci dnes došli za Filipom. Že chcú vidieť Ježiša.

Pane, aj z nás nech sú takí Filipovia. Nech sme ochotní postaviť sa do trhliny (Ez 22, 30).  

Nech sa ľudia neboja prísť za nami a poprosiť o sprostredkovanie stretnutia face 2 Face.

Vybaviť im súkromnú audienciu u Ježiša a vedieť, čo je našou úlohou.

Stiahnuť sa.

A nechať Ježiša rozprávať im o veciach (hoci aj ťažkých), ktoré má na srdci.

---------------------------------------------------------------

Tak sa modlím: Ž 51 (ekumenický preklad)

v. 3 Bože, zmiluj sa nado mnou podľa svojej milosti! Pre svoje veľké milosrdenstvo zotri moje ťažké priestupky!

v. 15. Chcem učiť neverných tvojím cestám, aby sa hriešnici obrátili k tebe.

Amen.

 

foto: S. Františka, OSF