Blog

« Späť

Niečo na hlavu

Niečo na hlavu

olej, blato a voda

Dnes Boh v liturgii dal ľuďom niečo na hlavu. http://lc.kbs.sk/

Niečo, čo tam bežne nepatrí. Niečo, čo však všetko mení.

 

Olej"Samuel vzal roh s olejom a pomazal ho uprostred jeho bratov. A od toho dňa pôsobil na Dávida Pánov duch."

Znova olej - "Prestieraš mi stôl pred očami mojich protivníkov. Leješ mi olej na hlavu a kalich mi napĺňaš až po okraj."

Ježišove sliny + zem = blato "... blatom mu potrel oči a povedal mu: „Choď, umy sa v rybníku Siloe,“ čo v preklade znamená: Poslaný. On šiel, umyl sa a vrátil sa vidiaci."

Radosť dnešnej nedele mi ešte pripomenula vodu - a krst, ktorý je cestou z ríše smrti do života.

 

Dovoľme Bohu konať vo svojom živote. Hoci jeho nápady a riešenia môžu vyzerať čudne. Ak je to On, ukáže sa to.

A všetko sa zmení.

Či už hneď (slepý uvidí), alebo bude treba trochu počkať (Dávid uchopil kráľovstvo isto až po niekoľkých dlhých dňoch, týždňoch a rokoch:)

 

ilustračný obrázok GK Farnosť Trhovište