Blog

« Späť

Ten, čo sme s ním pili

Ten, čo sme s ním pili

Pri cestovaní vlakom si vypočujete kadečo cudzie.

Nedávno jeden pán hovoril do telefónu: "Chcel som ti ešte povedať, že zomrel kamarát... určite si ho pamätáš... Hej, ten, čo sme s ním pili..."

(nenápadne som sa usmiala. Aké úbohé, keď jediným opisom, ktorý pomôže, je to, že ľudia spolu pili.)

 

Táto Veľká Noc je však pre mňa práve toto.

Zomrel Kamarát.

Ten, čo sme s Ním nielen pili, ale aj jedli.

A nielen s Ním, ale priamo Jeho.

A nielen Kamarát.

A nielen zomrel.

 

Vďaka Ježiš. Dávaš sa spoznať. Utekajúcim do Emauz, aj nám.

Nevadí, že poznávacím znamením je niečo tak nesväté ako pitie a jedenie.

 

ilustračný obrázok: http://www.jardinierdedieu.com/