Profil farnosti

GKC - farnosť Bratislava
25 zaregistrovaných užívateľov
0 zapojených komunít
0 zapojených rodín
Miestny správca:
Dipl.-Theol.Univ. Rastislav Čižik
Kapláni:
Kontaktné informácie