Profil farnosti

GKC - farnosť Torysky
27 zaregistrovaných užívateľov
3 zapojených komunít
1 zapojených rodín
Miestny správca:
Mgr.Marián Sterančák
Kapláni:
Kontaktné informácie