« Späť

"Prorokovali ste, ale nikdy som vás nepoznal"

Hovorili mi to už mnohí otcovia predo mnou a určite vám nepoviem žiadnu novinku, keď poviem, že keď sa mi narodil môj prvý syn, zmenilo mi to srdce! Zmenil sa môj spôsob myslenia, môj pohľad na Boha a na vedenie spoločenstva.

A pochopil som, že ak chceme byť generáciou, ktorej ide o Božie kráľovstvo – o doménu nášho Otca, ak hovoríme o Armáde Kráľa - nejedná sa o militantné nastolenie vlády, nejde o násilnú premenu národa, ide o rodinu, ide o poznanie SRDCA!

Boh sa nám zjavil ako Otec, ktorý poslal Syna. Neukázal nám, že je riaditeľ, ktorý poslal manažéra pre styk s verejnosťou, nezjavil sa ako generál, ktorý riadi, ani ako policajt a sudca, ktorý vládne autoritou. Zjavil sám seba ako Otca, ktorý miluje a nemôže inak! Forma nebeskej vlády je rodina - “ako v nebi tak i na zemi” sa deje cez rodinu, lebo forma vlády v nebi je Otec, Syn a Duch Svätý ako láska, ktorá všetko spája!

Podľa mňa - kľúčovou otázkou ku každému prebudeniu je “Čo je v Otcovom srdci? Čo sa ukrýva v SRDCI nášho KRÁĽA?”

Je mi ľúto, že to musím napísať, ale pravdou je, že sa dá budovať spoločenstvá a služby a byť súčasťou Cirkvi aj bez toho, aby sme boli rodina, bez toho, aby sme vytvárali domov a prijatie.  Dá sa robiť veľkú službu, vyháňať zlých duchov a konať zázraky, a napriek tomu nerozumieť, že Otec má svoje túžby a má srdce!

Lebo: “Mnohí v ten deň povedia: “Pane, či sme neprorokovali v Tvojom mene? Nevyháňali sme v Tvojom mene zlých duchov a nerobili sme v Tvojom mene veľa zázrakov?”  A On vtedy vyhlási: “Nikdy som vás nepoznal!...” (porov. Mt 7, 21-22)

Ak zakúsime, že On je dobrý Boh, ktorý dáva dobré veci svoji deťom, vstúpime do slobody a pravdy. Som presvedčený, že ak skúmame, čo je v Kráľovom srdci, odhalí nám to pravdu o nás samých – to, ako nás vidí On sám a táto pravda nás vyslobodí zo zajatia klamstiev, neprijatia alebo strachu.  Spoznávať Jeho srdce je to najväčšie privilégium, ktoré ako jeho milované deti máme!

Ako Otec by som nikdy nedal nainfikovať svojho syna chorobou, aby som ho vychoval. Nikdy by som mu nechcel nič zlé. Som vždy pripravený odpustiť a milovať ho bez výhrad. Stal sa stredobodom vesmíru a života okolo mňa. Prispôsobujem mu všetko, čo robím a myslím na neho každú sekundu svojho dňa. Stačí malý povzdych v noci a hneď sa zobudím, aby som sa uistil, že spí dobre. A túžim vytvárať prostredie, v ktorom môj syn Matthias bude môcť slobodne snívať a žiť svoje sny! A ak ja, hoci som zlý, chcem dávať len dobré dary môjmu synovi, o čo skôr dá náš nebeský Otec dobré veci tím, ktorí ho prosia (porov. Mt 7, 11).

 

Zažil som niekoľko nezabudnuteľných chvíľ, kedy Otec skrze dary Ducha Svätého a slovo poznania zjavoval pravdu o ľuďoch, ktorú im možno roky nikto nepovedal a oni boli oslobodení a uvoľnení! Neustále spomínam na príbeh ženy, ktorej nikto nepovedal, že Boh je dobrý Otec a takáto zdanlivo obyčajná pravda spôsobila absolútnu zmenu v jej živote. Nie je nič krajšie ako vidieť ľudí uvoľnených do vecí, pre ktoré boli stvorení.  

Ak vášnivo voláme, že chceme bojovať za srdce svojho Kráľa, musíme ho poznať!

Verím, že na Godzone konferencii sa nielen dozvieme, čo je v Otcovom srdci, ale zároveň skúsime a presvedčíme sa, aký dobrý je Pán!

 

Július Slovák