« Späť

Pretože on prvý miloval nás

Pretože on prvý miloval nás

Áno, viem že máj, lásky čas, sa už skončil. Ale aj tak, nemôžem si dovoliť nepísať o láske. V poslednej dobe sa v našom spoločenstve často modlíme piesňou, v ktorej si pýtame viac lásky. Často počúvame vyučovania o láske, učíme sa milovať jeden druhého a hlavne, učíme sa otvárať stále viac naše srdcia Jeho láske. Lebo Jeho láska je jedinou odpoveďou na všetky problémy tohto sveta. Je jedinou zbraňou, ktorou môžeme radikálne zničiť pôsobenie zla v našich životoch. Lebo Boh je láska!

Chceš vedieť, aká je láska? Aká je tá pravá láska? Na túto tému sa nebudem dlho rozpisovať. Ak si o tom ešte nikdy nikde nečítal, na začiatok by bol veľmi nápomocný Prvý list Korinťanom, trinásta kapitola. Samozrejme, v Starom aj Novom zákone o láske nájdeš toho oveľa viac. Lebo Biblia je o Bohu. A Boh je láska.

Dnes nechcem hovoriť o filozoficko-teologickej podstate lásky. Chcem sa skôr motať okolo slovesa, ktoré vyjadruje činnosť lásky. Milovať. „My milujeme, pretože on prvý miloval nás.“ ( 1Jn 4,19) Alebo kdesi inde sa píše, že Ježiš za nás zomrel, keď sme ešte boli hriešnici. Tak veľmi nás miloval, že On prvý za nás zomrel, keď sme ešte boli hriešni. Chápeš to? Boh dal svojho Syna nie za dobrých, poslušných, láskavých ľudí, ale za zločincov, dvojtvárnych klamárov, nenásytných smilníkov a mnohých iných, jedným slovom hriešnikov. Za mňa a za teba, keď sme sa ešte motali vo svojich hriechoch. Vieš, čo mi z toho vychádza? Že Boh riskoval. Vlastne, Boh riskoval už vo chvíli, keď nás stvoril so slobodnou vôľou. No aj po tom, čo ho jeho vyvolení toľkokrát sklamali, rozhodol sa riskovať a to  v ešte väčšej miere. Pretože on prvý miloval nás. „Láska je v tom, že nie my sme milovali Boha, ale že on miloval nás a poslal svojho Syna ako zmiernu obetu za náš hriech.“ (1Jn 4, 10) Už v tom, že sa Ježiš stal človekom, nám Boh vyjadril svoju lásku. Láska vypovedala svoje Slovo. V nekonečnom  čase a priestore zaznelo Božie: „Ľúbim ťa“ každému jednému z nás. Je to, ako keď sa muž rozhodne riskovať a povie tej, ktorú miluje tieto slová. Vyjadrí svoju lásku. Vieš, čo to znamená? Že kdesi tam, v čase a priestore, nastane atmosféra očakávania odpovede.  Je rad na tebe odpovedať tomu, ktorý ťa miloval ako prvý.

V Písme sa nachádza jedna kniha, ktorá je veľmi konkrétne celá o láske. O veľmi hlbokej a intímnej láske. Kniha s názvom Pieseň piesní. Mnoho ľudí hovorí, že je to krásna kniha o láske dvoch snúbencov, ktorá zachytáva esenciu židovských tradícií predsvadobného dvorenia. Prednedávnom som ale počula jedno vyučovanie, ktoré mi veľmi jasne povedalo, že táto kniha je napísaná tak veľmi ľudskou rečou len preto, že Boh sa nám tak veľmi túžil priblížiť a dať nám poznať svoju lásku, že sa znížil k použitiu hlboko ľudských a pozemských prirovnaní. Okrem mnohého iného sa v nej píše: „Daj zrieť mi svoju tvár, daj počuť mi svoj hlas, veď sladký je tvoj hlas a prekrásna je tvoja tvár.“ Teraz si predstav Boha po svojom boku, ako ti šepká tieto slová.

Mne osobne toto poznanie zmenilo prístup k osobnej modlitbe. Lebo viem, že môj Boh, najvyšší a najmocnejší, jediný vládca neba i zeme dal všetko, len aby si získal moje srdce. Že On sám túži tráviť čas so mnou, počúvať môj hlas, vidieť moju tvár. A toto platí aj o tebe a je ti to dúfam jasné. Lebo Boh prvý ťa miloval. Bez ohľadu na tvoju minulosť. Bez ohľadu na tvoje chyby a pády. Boh túži byť s tebou. Túži spoznávať tvoje srdce a túži byť hľadaný a spoznávaný tebou. Vieš, každý z nás môže spoznať Boha len z časti. Všetci sme brutálne odlišní a vnímame veci inak a vďaka tomu aj spoznávame Boha inak.

Ak chceš bojovať za srdce svojho Kráľa, musíš ho najskôr spoznať. Veď, ako by si mohol mať vášeň bojovať za niekoho, koho vlastne nepoznáš? Lebo pravá láska je o hĺbke poznania. A spoznávať môžeme len v úprimnou intímnom vzťahu, kde neustále posúvame hranice a odovzdávame si navzájom svoje tajomstvá. Dnes ťa chcem pozvať, aby si dal odpoveď svojmu Kráľovi. Aby si odpovedal na jeho:  „Ľúbim ťa.“ Chcem ťa pozvať tráviť čas pri Jeho srdci a nechať sa milovať Jeho láskou. Nerob nič, príď k Nemu a dovoľ mu milovať ťa. Viem, že Boh je veľmi kreatívny, a keď mu dáš priestor, vyjadrí ti svoju lásku presne takým spôsobom, akým to potrebuješ práve ty. On prvý túži tráviť čas s tebou. On prvý ťa túži napĺňať svojou láskou. Lebo on prvý ťa miloval.