« Späť

Nádej má meno

Spoznali sme nádej, ktorá nám dáva nový život. Ktorá nám dáva život v plnosti. Spoznali sme nádej, ktorá radikálne prevalcovala naše životy a ukázala nám, že naša minulosť  viac nad nami nemá moc. Spoznali sme nádej, ktorá nám dáva túžbu vidieť stále viac. Spoznali sme nádej, ktorá nám dáva silu modliť sa za svojich blízkych, aj keď to niekedy vyzerá tak, že sa nič nemení. Spoznali sme nádej, ktorá sťahuje nebo na zem. Je čas o tejto nádeji hovoriť.


Je čas vyjsť do ulíc a hovoriť o nádeji, ktorá má meno. Ukázať ľuďom v našich mestách, že tu je nádej, ktorá môže všetko zmeniť.  Ja a ty sme deťmi Kráľa a práve preto máme to vzácne privilégium ale aj veľké poslanie šíriť nádej, ktorú sme spoznali. Máme výsadu hovoriť o nádeji, ktorá má meno a ty sám to meno veľmi dobre poznáš. To meno je Ježiš. A práve ty môžeš byť človekom, vďaka ktorému mnohí spoznajú nádej vo svojich zjavne beznádejných situáciách


Zažila som čas, keď môj život zahaľoval smútok , hoci som veľmi túžila žiť v radosti. Mala som sa mizerne a ešte k tomu to bolo pre mňa dosť ťažké aj v škole. Potrebovala som zdvihnúť hlavu, pretože som už nevládala. A práve vtedy som sa rozhodla pre nádej. Rozhodla som sa úmyselne si v Biblii vyhľadávať Božie prisľúbenia a vyhlasovať ich nad svojim životom, pretože viem, že môj Boh je verný svojim prisľúbeniam. Lenže ľudia okolo teba možno vôbec netušia, že sa môžu obrátiť na Božie slovo, ktoré je živé a platné. Možno ani len netušia, kde majú hľadať nádej vo chvíľach, keď sa cítia ako opustená loďka uprostred rozbúreného mora. A ty si svetlo, ktorého žiaru nie je možné ukryť. Si ako maják, ktorý pomôže tejto loďke dostať sa bezpečne do prístavu. Poznáš nádej a môžeš ju poslať ďalej.


Pán Boh nám z mnohých strán ukazoval, že toto je to, po čom túži Jeho srdce v tomto čase. Ukazoval nám, že treba nadviazať na všetky veľké evanjelizácie, ktoré tu už boli a opäť spojiť sily a vyjsť do ulíc Slovenska. Rozhodli sme sa pre národnú evanjelizáciu, ktorá sa uskutoční v Košiciach a v Banskej Bystrici. Ponesie názov „Nádej má meno“, pretože veríme, že naša krajina potrebuje spoznať Boha ako nádej do všetkých situácií. Vidíme, ako ľudia žijú bez nádeje na zmenu a a často na veci iba bezmocne šomrú. Nevidia východisko a netušia, že existuje nádej. Preto túžime ísť a hovoriť o nádeji, ktorá zmenila našu realitu a naplnila naše životy radosťou a odhodlaním. O nádeji, ktorá berie to, čo je mŕtve a prebúdza to k životu. O nádeji, ktorá nás učí radovať sa skôr, než uvidíme, čo nás očakáva za najbližšou zákrutou. Pretože vieme, že náš Boh je dobrý Otec, ktorý má pre nás pripravené tie najlepšie dary a isto nás nezanechá ani neopustí. Verím, že aj ty cítiš to chvenie pri pomyslení na to, že ulice Slovenska zaplaví správa o nádeji, ktorá má meno Ježiš. A preto je tu pozvanie aj pre teba. Hovor o tejto evanjelizácii, zdieľaj informácie na facebooku a hľadajfacebookovú udalosť „Nádej má meno“, kde nájdeš link na prihlásenie sa do evanjelizačných tímov. Ak sa nestaneš súčasťou tímu, mám pre teba ďalšie pozvanie. Zavolaj svojich kamarátov. Vezmi ich so sebou do mesta buď 15.augusta v Košiciach alebo 5.septembra v Banskej Bystrici a staň sa ich majákom, ktorý ich privedie k pevnine, na ktorej budú môcť bezpečne zakotviť. Nezabudni, že ty sám si veľmi dôležitý, pretože poznáš nádej a môžeš ju poslať ďalej. Boh je veľmi dobrý!