« Späť

ČO SA ŠÍRI EŠTE RÝCHLEJŠIE AKO KORONAVÍRUS ?

Strach z koronavírusu. Vo Francúzsku prišli na dobrú myšlienku ako bojovať so strachom z koronavírusu, ktorý je pochopiteľný. Liek proti tomuto strachu je modlitba Žalmu 91:

Kto pod ochranou Najvyššieho prebýva a v tôni Všemohúceho sa zdržiava,
povie Pánovi: ,,Ty si moje útočište a pevnosť moja, v tebe mám dôveru, Bože môj."
Veď on sám ťa vyslobodí z osídel lovcov a zo zhubného moru,
svojimi krídlami ťa zacloní a uchýliš sa pod jeho perute.
Jeho pravda je štítom a pancierom,
nebudeš sa báť nočnej hrôzy, ani šípu letiaceho vo dne,
ani moru, čo sa tmou zakráda,
ani nákazy, čo pustoší na poludnie.
I keď po tvojom boku padnú tisíce a desaťtisíce po tvojej pravici,
teba nezasiahne.
Budeš sa môcť dívať vlastnými očami a uvidíš ako sa odpláca hriešnikom.
Lebo tvojím útočišťom je Pán,
za ochrancu si si zvolil Najvyššieho.
Nestihne ťa nijaké nešťastie a k tvojmu stanu sa nepriblíži pohroma,
lebo svojim anjelom dá príkaz o tebe,
aby ťa strážili na všetkých tvojich cestách.
Na rukách ťa budú nosiť,
aby si si neuderil nohu o kameň.
Budeš si kráčať po vretenici a po zmiji,
leva i draka rozšliapeš.
Pretože sa ku mne pritúlil, vyslobodím ho,
ujmem sa ho, lebo pozná moje meno.
Keď ku mne zavolá, ja ho vyslyším a budem pri ňom v súžení,
zachránim ho i oslávim.
Obdarím ho dlhým životom a ukážem mu svoju spásu.