« Späť

Čo prezradila duša z očista sv. Gertrúde

Čo prezradila duša z očista sv. Gertrúde

Nasledujúce citáty pochádzajú z rozhovoru sv. Gertrúdy Veľkej s dušou z očistca brata Hermana, za ktorú sa svätá vytrvalo modlila. Pán Ježiš dal duši milosť rozprávať sa so svätou a prezdradiť jej, čo duša v očistci prežíva.

Akým hriechom najviac duša trpí

”Kvôli akému hriechu si najviac trpel?” Odpovedal: “Bolo to presadzovanie vlastnej vole a názoru. Keď som preukazoval láskavosť niekomu, nerobil som to tak, ako si to ten človek želal, ale tak, ako som to chcel ja. Trpím za to tak veľmi, že keby sa zhromaždilo celé psychické utrpenie ľudstva a vložilo by sa do jednej osoby, je to stale omnoho menej utrpenia, aké zažívam teraz.”

Najkrajšie dary pre dušu

“Aký prostriedok by bol pre teba najúčinnejší?” ”Robiť dobré skutky, ktoré sú opakom tohto hriechu.” “A čo ti spôsobuje najväčšiu úľavu?” “Poctivosť, ktorú som pestoval vo vzťahu k iným počas môjho života na zemi, mi pomáha najviac. Modlitby, ktoré sa moji priatelia pravidelne za mňa modlia, sú ako dobré správy pre toho, kto trpí. Každý tón piesne na svätej omši, alebo na pobožnosti, ktoré sú za mňa obetované, sú ako najkrajší dar. Všetko, čo iní pre mňa robia, z čistej túžby pre Božiu slávu, dokonca aj ich práca či spánok, mi prináša veľkú úľavu a skracuje moje utrpenie vďaka poctivosti, s ktorou som pracoval pre iných.

O sv. omši obetovanej za dušu v očistci

Keď bola za túto dušu odslúžená svätá omša, duša sa objavila žiarivá a premenená radosťou. Potom sv. Gertrúda povedala Ježišovi: ”Je už táto duša úplne oslobodená z utrpenia? Ježiš odpovedal: “Táto duša je oslobodená od mnohého utrpenia, a žiaden človek si nevie predstaviť, akú veľkú slávu požíva. Ešte stále ale nie je úplne očistená, aby si mohla užívať moju prítomnosť, hoci sa približuje bližšie a bližšie.” Potom dodal: “To, že chcel nasledovať iba svoju vôľu a nechcel sa nikdy podriadiť vôli iných mu bráni, aby získal úľavu z tvojich modlitieb tak rýchlo, ako by ju bol inak dostal.”  

O neodpustení

Pri inej príležitosti sa sv. Gertrúda  modlila modlitbu Otče náš za túto dušu. Na jej veľké prekvapenie zistila, že pri slovách “Odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom” sa utrpenie duše omnoho zväčšilo. Keď sa na to duše opýtala, dostala túto odpoveď: “Keď som žil, často som urážal Boha tým, že som bol neochotný odpustiť tým, ktorí ma zranili akýmkoľvek spôsobom. A dokonca, aj keď som odpustil, preukazoval som im odpor tým, že keď sme sa stretli, mal som k nim odmeraný postoj. Keď sa niekto za mňa modlí týmito slovami, trpím tým." ”Dokedy budeš takto trpieť?” “Kým nebudem celkom očistený. Ale odteraz, vďaka Božej milosti, keď sa budeš modliť za mňa túto modlitbu, budem cítiť veľkú úľavu.”

O modlitbe za uzdravenie chorého

“Nebolo pre Teba zlé, keď sme sa modlili počas tvojej choroby viac za tvoje uzdravenie ako za  milosť dobrej smrti?” “Toto ma nezraňovalo. Prežíval a uvedomovoval som si v úžasnú Božiu dobrotu, ktorého nežné milosrdenstvo je vo všetkých jeho dielach. Vďaka tomu, že ste mi preukázali takú lásku a modlili ste sa za mňa, bol Boh pohnutý urobiť pre mňa ešte viac dobra.”

O plači za zosnulými

“Zraňuje ťa, keď z lásky plačeme za Tebou?” Herman odpovedal:”Tieto slzy sú mi ako prejav láskavosti priateľa, ktorý utešuje  svojho priateľa v utrpení. A keď už budem prežívať úplné šťastie, urobí ma to taký šťastným, ako keby ste mi blahoželali k tomu, že som vám slúžil tak verne. Budem to prežívať ako odmenu za to, že som si získal vašu náklonnosť a lásku.”

O modlitbe za zosnulých

Pri modlitbe za brata Hermana mala sv. Gertrúda túto víziu:

Potom svätá videla Ježiša, ako otca rodiny, sediaceho za stolom, na ktorom boli položené všetky modlitby, obety a túžby, ktoré boli za Hermana obetované. Hermanova duša stála smutná a skľúčená pri konci stola, pretože ešte nebol dostatočne očistený tak, aby bol schopný pozorovať milujúcu Ježišovú tvár. O chvíľu však začal vyzerať veľmi pokojne a posilnený z toho, čo sa dialo pred ním. Panna Mária sedela ako kráľovná vedľa svojho Božského Syna a dávala tiež na stôl dary ako odmenu za úctu, ktorú k nej duša mala počas pozemského života. Svätí, ktorých si zosnulý ctil, tiež prinášali dary a vďaka týmto všetkým darom a pravej láske, s ktorou boli prezentované Bohu, výzor Hermanovej duše bol hodinu za hodinou radostnejší a pokojnejší. Pomaly zodvihol zrak, aby sa mohol pozerať do Božieho svetla, ktoré len čo duša zazrie, pocíti večnú radosť a spôsobí, že všetko predošlé trápenie je zabudnuté.

 

Sv. Gertrúda Veľká je nemecká svätica a mystička z 13.storočia. Jej písomné zmienky o dušiach v očistci patria k jedným z najskorších.Napísala niekoľko spisov, z ktorých dva sa nám zachovali: Zjavenia (Revelationes – Legatus Divinae Pietatis) a Duchovné cvičenia (Exercitia spiritualia).

©Z odborných materiálov spracovala redakcia Mojej komunity

Ako pomôcť iným prekonať alkoholizmus

Ako pomôcť iným prekonať alkoholizmus

V článku 10 hlavných príčin, prečo ľudia podľahnú alkoholizmu sme si vysvetlili, že ak chceme pomôcť závislým ľuďom, musíme najprv pochopiť príčinu, prečo začali piť.
10 hlavných príčin, prečo ľudia podľahnú alkoholizmu

10 hlavných príčin, prečo ľudia podľahnú alkoholizmu

Alkoholizmus je závislosť pozostávajúca zo závažnej príčiny, prečo človek chce piť a návyku, pre ktorý nemôže prestať piť.
Modlitba za oslobodenie od závislosti na alkohole

Modlitba za oslobodenie od závislosti na alkohole

„Ver v Pána Ježiša a budeš spasený ty aj tvoj dom.“ Sk 16,31 "Lebo Bohu nič nie je nemožné." Lk 1,37
Víťazstvo nad alkoholizmom v rodine

Víťazstvo nad alkoholizmom v rodine

„Ver v Pána Ježiša a budeš spasený ty aj tvoj dom.“ Sk 16,31 Alkoholizmus v rodinách dokáže narobiť neskutočné trápenie a rany na duši i tele. Ježiš Kristus je však mocnejší aj ako tento problém.
Modlitba za rodinu Jána Pavla II.

Modlitba za rodinu Jána Pavla II.

Modlitba za rodinu Pane, ty si Otcom každej rodiny na Zemi, ty si Otcom všetkých ľudí. Daj, skrze tvojho Syna, Ježiša Krista, ktorý sa pre nás stal človekom a skrze Ducha Svätého,...
Čo znamená milovať skutkami od Alície Lenczewskej

Čo znamená milovať skutkami od Alície Lenczewskej

„Milovať skutkami znamená múdro slúžiť a pomáhať- podľa mojej vôle, aby si neupadla do krajnosti, ktorá by zničila tvoju dušu. Každú biedu nevyriešiš, pretože máš len dve ruky. Slúž preto...
Čo znamená milovať slovami od Alície Lenczewskej

Čo znamená milovať slovami od Alície Lenczewskej

„Milovať slovami znamená nerozsievať okolo iných to, čo je zlé. Neopakuj to, čo vieš, čo si videla a spoznala z ľudskej biedy svojich blížnych- blízkych aj vzdialených. A nesťažuj...
Čo znamená milovať myšlienkami od Alície Lenczewskej

Čo znamená milovať myšlienkami od Alície Lenczewskej

„Milovať myšlienkami znamená ponoriť do milosrdenstva každé zlo a slabosť, ktoré vidíš vo svojom blížnom a o ktorom sa dozvieš- modliť sa, odpúšťať a túžiť po tom, aby blížny vstal.
Dobrá správa pre mamy, ktoré sú samé na výchovu

Dobrá správa pre mamy, ktoré sú samé na výchovu

Úloha otca je nezastupiteľná a je to práve Boh, kto otca ustanovil na to, aby bol hlavou rodiny, zabezpečoval ju a chránil. Čo ak ale otec v rodine pre rôzne dôvody chýba: náhla smrt‘, práca vyžadujúca odlúčenie hoci aj na rok, ale i opustenie rodiny otcom alebo najčastejšia neprítomnosť otca vo výchove, hoci je prítomný, ale o výchovu sa nezaujíma, nie je ochotný sa na nej podieľať alebo ju dokonca sabotuje?
Uzdravenie v mojom živote a nová práca

Uzdravenie v mojom živote a nová práca

Nemôžeme si hovoriť: ,,to sa nedá, toto už lepšie nebude“ alebo ,,ja mám vždy takú smolu.“ Takými rečami dávame ,,zelenú“ zlému a jeho cieľom je škodiť a zabíjať. Je preto dôležité každý deň hovoriť verše zo Svätého písma a vyhlasovať ich pre seba a pre svoje rôzne oblasti v živote a s vierou čakať na zmenu. Všetky modlitby sú vypočuté, musíme sa len modliť s vierou. A tak ďakujem Bohu za jeho lásku, milosrdenstvo a oddanosť.
Modlitba sv. Gertrúdy Veľkej za duše v očistci

Modlitba sv. Gertrúdy Veľkej za duše v očistci

Sv. Gertrúda Veľká ako jedna z prvých zanechala písomné zmienky o víziách a návštevách duší z očistca. Po skončení tejto krátkej modlitby mala vždy obraz mnohých duší odchádzajúcich z očistca do neba.
Podmienky pre odpustky pre duše v očistci v novembri

Podmienky pre odpustky pre duše v očistci v novembri

Odpustky sú odpustenie časného trestu pred Bohom za hriechy, ktoré sú už odpustené, čo sa týka viny... Odpustky sú čiastočné alebo úplné podľa toho, či oslobodzujú od časného trestu za hriechy čiastočne alebo úplne. Každý veriaci môže odpustky... získať buď pre seba, alebo aplikovať za zosnulých (KKC 1471).
Čo prezradila duša z očista sv. Gertrúde

Čo prezradila duša z očista sv. Gertrúde

Nasledujúce citáty pochádzajú z rozhovoru sv. Gertrúdy Veľkej s dušou z očistca brata Hermana, za ktorú sa svätá vytrvalo modlila. Pán Ježiš dal duši milosť rozprávať sa so svätou a prezdradiť jej, čo duša v očistci prežíva.
Prečo nám Boh niekedy nedá dobrú vec, o ktorú prosíme 1.časť

Prečo nám Boh niekedy nedá dobrú vec, o ktorú prosíme 1.časť

Sú prosby, o ktorých s istotou vieme, že sú dobré: prosíme o dar viery, prosíme o záchranu manželstva, o oslobodenie človeka zo závislosti...napriek tomu, nie vždy dostaneme, o čo v modlitbe prosíme. Boh je dobrý Otec, ktorý dáva dobré veci svojim deťom, prečo nám niekedy nemôže dať to, čo ho žiadame?
Prečo nám Boh niekedy nedá dobrú vec, o ktorú prosíme 3.časť

Prečo nám Boh niekedy nedá dobrú vec, o ktorú prosíme 3.časť

Sú prosby, o ktorých s istotou vieme, že sú dobré: prosíme o dar viery, prosíme o záchranu manželstva, o oslobodenie človeka zo závislosti...napriek tomu, nie vždy dostaneme, o čo v modlitbe prosíme. Boh je dobrý Otec, ktorý dáva dobré veci svojim deťom, prečo nám niekedy nemôže dať to, čo ho žiadame?
Prečo nám Boh niekedy nedá dobrú vec, o ktorú prosíme 2.časť

Prečo nám Boh niekedy nedá dobrú vec, o ktorú prosíme 2.časť

Sú prosby, o ktorých s istotou vieme, že sú dobré: prosíme o dar viery, prosíme o záchranu manželstva, o oslobodenie človeka zo závislosti...napriek tomu, nie vždy dostaneme, o čo v modlitbe prosíme. Boh je dobrý Otec, ktorý dáva dobré veci svojim deťom, prečo nám niekedy nemôže dať to, čo ho žiadame?
Čo znamenajú lampióny šťastia

Čo znamenajú lampióny šťastia

Lampióny šťastia vypúšťané do vzduchu či púšťané po vode majú pôvod v ázijských tradíciách, ktorými uctievajú ázijských bohov a zároveň veria, že s lampiónmi od nich odíde "smola" a všetko zlé.
Máme sa Boha pýtať „Prečo?“

Máme sa Boha pýtať „Prečo?“

V živote sú situácie, ktoré sa nám nepáčia a vôbec nerozumieme, prečo sa dejú. Niektorí tvrdia, že pýtať sa Boha, prečo sa niečo stalo je výrazom neúcty a neviery voči Nemu. Avšak, vôbec tomu tak byť nemusí.
Zmeň svoju mentalitu obete na mentalitu víťaza

Zmeň svoju mentalitu obete na mentalitu víťaza

Ublížil Ti niekto neprávom? Nedostáva/lo sa Ti dostatok lásky, pozornosti, ochrany, pochopenia? Si obeťou traumy, psychického, fyzického, sexuálneho zneužívania? Zažil/a si zradu, opustenie rodičom, partnerom, neochotu pomôcť od najbližších, šikanu, výsmech, nezáujem od autorít a ľudí, ktorí mali moc ovplyvniť Tvoj pokrok? Ak áno, môžeš byť v pokušení prisvojiť si zmýšľanie obete, ktorým sa nakoniec úplne zničíš.
Neplánované dieťa nemusí byť nechcené

Neplánované dieťa nemusí byť nechcené

Každé dieťa je obrovský Boží dar. Počatie každého dieťatka je hotový zázrak, predsa sa niekedy žena či manželský pár akosi nedokáže na fakt, že čakajú bábätko, pozerať hneď tak s nadšením. Ľudia sú rýchli do odsudzovania a posudzovania, ale to nechajme na Boha. My sa poďme pozrieť na to, ako môže zaskočený pár či žena začať s radosťou očakávať nový život.