« Späť

Dobrá správa pre mamy, ktoré sú samé na výchovu

Dobrá správa pre mamy, ktoré sú samé na výchovu

Úloha otca je nezastupiteľná a je to práve Boh, kto otca ustanovil na to, aby bol hlavou rodiny, zabezpečoval ju a chránil. Čo ak ale otec v rodine pre rôzne dôvody chýba: náhla smrt‘, práca vyžadujúca odlúčenie hoci aj na rok, ale i opustenie rodiny otcom alebo najčastejšia neprítomnosť otca vo výchove, hoci je prítomný, ale o výchovu sa nezaujíma, nie je ochotný sa na nej podieľať alebo ju dokonca sabotuje?

Tieto situácie sú žiaľ bežné a mnohé ženy nechávajú vo veľkom boji o zabezpečenie rodiny, ale aj vnútorných pochybnostiach, či sa to dá vôbec zvládnuť.

SAMA TO NEZVLÁDNEM


Pocit mamy, že to sama nezvládne, pretože je na deti sama, je pravdivý. Ale rovnako je pravdou, že ani obaja rodičia výchovu detí sami BEZ BOŽEJ POMOCI nezvládnu. Výchova a starostlivosť o deti nás všetkých presahuje a je to preto, aby sme Boha nevynechávali z nášho rodinného stredu. Uvedomenie, že Boh doplní všetko, čo my samé, ako mamy nezvládneme, nás povzbudzuje, že vôbec nie sme samé.

A hoci sme „odkázané“ možno na viac Božej pomoci ako iné rodiny, zvládneme to a zvládneme to veľmi dobre. Ak sa budeme spoliehať len na vlastné sily a nevložíme našu dôveru a nádej do Ježiša, budeme sa cítiť stratené a s nami aj naše deti. Boh nám sľubuje: "Neopustím ťa, ani ťa nezanechám." Hebr 13,5 Dôverujme Mu!

IBA ŽENA NA VÝCHOVU CHLAPCA ČI DIEVČAŤA


Veľkou otázkou pre mamy ostáva, ako je možné úplne potvrdiť identitu ženy v našej dcére a muža v našich synoch, keď my sme „iba ženy“. Ako ponúknuť vzor mužnosti a ako „doplniť“ túžbu po otcovej láske? Určite pomôžu dobré vzory z rodiny či okolia, zo spoločenstiev pre mladých, ale i keď takéto možnosti nemáme, nemusíme sa trápiť. My potrebujeme byť milujúcou mamou sprevádzajúcou naše deti modlitbou a učiace ich tomu, kto a aký je Boh. Snažiť sa byť otcom i matkou naraz (napr. prílišnou disciplínou, emocionálnou chladnosťou, neprirodzenou tvrodťou...) by zrejme znamenalo pre dieťa stratiť nielen otca, ale aj mamu.

OTCOVA LÁSKA, VZOR A PRÍTOMNOSŤ

Nie je to len zbožné želanie, aby s Božou pomocou naše deti mohli zažiť lásku a starostlivosť otca. Boh Otec chce dávať svoju lásku zažívať svojim deťom a pomáhať im vo všetkom, čo potrebujú. Ak budeme prosiť Ducha Svätého, ktorý je nám poslaný, a skzre ktorého sa vylieva Božia láska do našich sŕdc, aby uzdravoval vnútorne naše deti (z neprijatia, pocitu opustenia, z odmietnutia, zo strach, neistoty...) a napĺňal ich srdce Božou otcovskou láskou, rád to pre nás urobí. Môžeme dávať našim deťom za vzor mužnosti toho alebo tamtoho muža, ale aj oni môžu pochybiť a zrazu sa stanú zlým príkladom. Ježiš je vzor pravej mužnosti, ktorý nikdy nepadne, na ktorý stále môžeme vzhliadať a nájdeme silu a príklad pre každú situáciu. Ani ten najlepší otec nedokáže byť stále prítomný. Duch Svätý je s nami ale stále. Potrebujeme naučiť naše deti spoliehať sa na Neho a vedieť, že nikdy nie sú samé a oni potom zakúsia, že je to skutočne pravda.

MAMY, KTORÉ BEZ MANŽELA VYCHOVALI SVÄTÉ DETI


Príklady mám, ktoré s Božou pomocou vychovali sväté deti nám demonštrujú, že je to možné. Tu sú tri z nich:

Margita Boscová stratila manžela, keď mal jej najmladší syn Ján 4 roky. Žiaľ, jej manžel s podnikavým duchom zanechal dlhy, a tak sa musela poriadne obracať, aby rodinu zabezpečila aj po tejto stránke. Nedala sa odradiť, ani keď bolo treba talenovanému Jánovi financovať štúdiá. Vo viere bola zodpovedná a syna učila, ako sa poriadne pripraviť na sv. spoveď, vzbudiť si úprimnú ľútosť a po sv. spovedi spolu s ním kľačala a ďakovala Bohu za dar odpustenia. Don Bosco sa ale vďaka výchove mamy stal výnimočným vychovávateľom mladých mužov ( tzn. že správna mužskosť mu nechýbala, hoci mu od malička chýbal otec). Mama Margita Donovi Boscovi pomáhala s výchovou a starostlivosťou o chlapcov až do konca svojho života. Dnes patrí jej syn už k svätým.

Sv. Monika mala manžela, ktorý bol viac ako zlým vzorom pre ich syna Augustína. Bol pohanom s prudkou povahou a zlými zvykmi.  K tomu bývala v domácnosti s neveriacou svokrou s rovnako prudkou povahou ako jej manžel. Na správnu výchovu a premáhanie „zlého príkladu“ bola sama, no o to viac čerpala z Božej pomoci. Dve z troch detí nasledovali Monikin príklad a viedli nábožný život. Augustín, s ktorého výchovou sa musela popasovať najviac, je dnes učiteľom Cirkvi a známym svätcom. A pre dokonalé potešenie možno dodať, že modlitby a život sv. Moniky priviedli k obráteniu aj jej manžela a svokru.


Najväčší príklad určite môžeme nájsť v osobe našej nebeskej mamy Panny Márie. Podľa tradície sv. Jozef zomrel, keď bol Ježiš mladý. Od začiatku musela zažívať nepochopenie a odmietnutie okolia a väčšina ju určite nepodporila dôverou, že plní Božiu vôľu a robí, čo je správne. Panna Mária čelila veľkej výzve, keď sama úplne nerozumela veľkým Božím veciam a cestám- ako tomu bolo aj pri nájdení malého Ježiša v chráme. Napriek všetkému vytrvala v povzbudzovaní Ježiša, dokonca aj keď kládol svoj život za nás. Ona sama je svedectvom, že s Božou milosťou je možné zvládnuť všetko a byť tou potrebnou súčasťou života našich detí, pre ktorú nás Boh povolal.

 


 

Ako pomôcť iným prekonať alkoholizmus

Ako pomôcť iným prekonať alkoholizmus

V článku 10 hlavných príčin, prečo ľudia podľahnú alkoholizmu sme si vysvetlili, že ak chceme pomôcť závislým ľuďom, musíme najprv pochopiť príčinu, prečo začali piť.
10 hlavných príčin, prečo ľudia podľahnú alkoholizmu

10 hlavných príčin, prečo ľudia podľahnú alkoholizmu

Alkoholizmus je závislosť pozostávajúca zo závažnej príčiny, prečo človek chce piť a návyku, pre ktorý nemôže prestať piť.
Modlitba za oslobodenie od závislosti na alkohole

Modlitba za oslobodenie od závislosti na alkohole

„Ver v Pána Ježiša a budeš spasený ty aj tvoj dom.“ Sk 16,31 "Lebo Bohu nič nie je nemožné." Lk 1,37
Víťazstvo nad alkoholizmom v rodine

Víťazstvo nad alkoholizmom v rodine

„Ver v Pána Ježiša a budeš spasený ty aj tvoj dom.“ Sk 16,31 Alkoholizmus v rodinách dokáže narobiť neskutočné trápenie a rany na duši i tele. Ježiš Kristus je však mocnejší aj ako tento problém.
Modlitba za rodinu Jána Pavla II.

Modlitba za rodinu Jána Pavla II.

Modlitba za rodinu Pane, ty si Otcom každej rodiny na Zemi, ty si Otcom všetkých ľudí. Daj, skrze tvojho Syna, Ježiša Krista, ktorý sa pre nás stal človekom a skrze Ducha Svätého,...
Čo znamená milovať skutkami od Alície Lenczewskej

Čo znamená milovať skutkami od Alície Lenczewskej

„Milovať skutkami znamená múdro slúžiť a pomáhať- podľa mojej vôle, aby si neupadla do krajnosti, ktorá by zničila tvoju dušu. Každú biedu nevyriešiš, pretože máš len dve ruky. Slúž preto...
Čo znamená milovať slovami od Alície Lenczewskej

Čo znamená milovať slovami od Alície Lenczewskej

„Milovať slovami znamená nerozsievať okolo iných to, čo je zlé. Neopakuj to, čo vieš, čo si videla a spoznala z ľudskej biedy svojich blížnych- blízkych aj vzdialených. A nesťažuj...
Čo znamená milovať myšlienkami od Alície Lenczewskej

Čo znamená milovať myšlienkami od Alície Lenczewskej

„Milovať myšlienkami znamená ponoriť do milosrdenstva každé zlo a slabosť, ktoré vidíš vo svojom blížnom a o ktorom sa dozvieš- modliť sa, odpúšťať a túžiť po tom, aby blížny vstal.
Dobrá správa pre mamy, ktoré sú samé na výchovu

Dobrá správa pre mamy, ktoré sú samé na výchovu

Úloha otca je nezastupiteľná a je to práve Boh, kto otca ustanovil na to, aby bol hlavou rodiny, zabezpečoval ju a chránil. Čo ak ale otec v rodine pre rôzne dôvody chýba: náhla smrt‘, práca vyžadujúca odlúčenie hoci aj na rok, ale i opustenie rodiny otcom alebo najčastejšia neprítomnosť otca vo výchove, hoci je prítomný, ale o výchovu sa nezaujíma, nie je ochotný sa na nej podieľať alebo ju dokonca sabotuje?
Uzdravenie v mojom živote a nová práca

Uzdravenie v mojom živote a nová práca

Nemôžeme si hovoriť: ,,to sa nedá, toto už lepšie nebude“ alebo ,,ja mám vždy takú smolu.“ Takými rečami dávame ,,zelenú“ zlému a jeho cieľom je škodiť a zabíjať. Je preto dôležité každý deň hovoriť verše zo Svätého písma a vyhlasovať ich pre seba a pre svoje rôzne oblasti v živote a s vierou čakať na zmenu. Všetky modlitby sú vypočuté, musíme sa len modliť s vierou. A tak ďakujem Bohu za jeho lásku, milosrdenstvo a oddanosť.
Modlitba sv. Gertrúdy Veľkej za duše v očistci

Modlitba sv. Gertrúdy Veľkej za duše v očistci

Sv. Gertrúda Veľká ako jedna z prvých zanechala písomné zmienky o víziách a návštevách duší z očistca. Po skončení tejto krátkej modlitby mala vždy obraz mnohých duší odchádzajúcich z očistca do neba.
Podmienky pre odpustky pre duše v očistci v novembri

Podmienky pre odpustky pre duše v očistci v novembri

Odpustky sú odpustenie časného trestu pred Bohom za hriechy, ktoré sú už odpustené, čo sa týka viny... Odpustky sú čiastočné alebo úplné podľa toho, či oslobodzujú od časného trestu za hriechy čiastočne alebo úplne. Každý veriaci môže odpustky... získať buď pre seba, alebo aplikovať za zosnulých (KKC 1471).
Čo prezradila duša z očista sv. Gertrúde

Čo prezradila duša z očista sv. Gertrúde

Nasledujúce citáty pochádzajú z rozhovoru sv. Gertrúdy Veľkej s dušou z očistca brata Hermana, za ktorú sa svätá vytrvalo modlila. Pán Ježiš dal duši milosť rozprávať sa so svätou a prezdradiť jej, čo duša v očistci prežíva.
Prečo nám Boh niekedy nedá dobrú vec, o ktorú prosíme 1.časť

Prečo nám Boh niekedy nedá dobrú vec, o ktorú prosíme 1.časť

Sú prosby, o ktorých s istotou vieme, že sú dobré: prosíme o dar viery, prosíme o záchranu manželstva, o oslobodenie človeka zo závislosti...napriek tomu, nie vždy dostaneme, o čo v modlitbe prosíme. Boh je dobrý Otec, ktorý dáva dobré veci svojim deťom, prečo nám niekedy nemôže dať to, čo ho žiadame?
Prečo nám Boh niekedy nedá dobrú vec, o ktorú prosíme 3.časť

Prečo nám Boh niekedy nedá dobrú vec, o ktorú prosíme 3.časť

Sú prosby, o ktorých s istotou vieme, že sú dobré: prosíme o dar viery, prosíme o záchranu manželstva, o oslobodenie človeka zo závislosti...napriek tomu, nie vždy dostaneme, o čo v modlitbe prosíme. Boh je dobrý Otec, ktorý dáva dobré veci svojim deťom, prečo nám niekedy nemôže dať to, čo ho žiadame?
Prečo nám Boh niekedy nedá dobrú vec, o ktorú prosíme 2.časť

Prečo nám Boh niekedy nedá dobrú vec, o ktorú prosíme 2.časť

Sú prosby, o ktorých s istotou vieme, že sú dobré: prosíme o dar viery, prosíme o záchranu manželstva, o oslobodenie človeka zo závislosti...napriek tomu, nie vždy dostaneme, o čo v modlitbe prosíme. Boh je dobrý Otec, ktorý dáva dobré veci svojim deťom, prečo nám niekedy nemôže dať to, čo ho žiadame?
Čo znamenajú lampióny šťastia

Čo znamenajú lampióny šťastia

Lampióny šťastia vypúšťané do vzduchu či púšťané po vode majú pôvod v ázijských tradíciách, ktorými uctievajú ázijských bohov a zároveň veria, že s lampiónmi od nich odíde "smola" a všetko zlé.
Máme sa Boha pýtať „Prečo?“

Máme sa Boha pýtať „Prečo?“

V živote sú situácie, ktoré sa nám nepáčia a vôbec nerozumieme, prečo sa dejú. Niektorí tvrdia, že pýtať sa Boha, prečo sa niečo stalo je výrazom neúcty a neviery voči Nemu. Avšak, vôbec tomu tak byť nemusí.
Zmeň svoju mentalitu obete na mentalitu víťaza

Zmeň svoju mentalitu obete na mentalitu víťaza

Ublížil Ti niekto neprávom? Nedostáva/lo sa Ti dostatok lásky, pozornosti, ochrany, pochopenia? Si obeťou traumy, psychického, fyzického, sexuálneho zneužívania? Zažil/a si zradu, opustenie rodičom, partnerom, neochotu pomôcť od najbližších, šikanu, výsmech, nezáujem od autorít a ľudí, ktorí mali moc ovplyvniť Tvoj pokrok? Ak áno, môžeš byť v pokušení prisvojiť si zmýšľanie obete, ktorým sa nakoniec úplne zničíš.
Neplánované dieťa nemusí byť nechcené

Neplánované dieťa nemusí byť nechcené

Každé dieťa je obrovský Boží dar. Počatie každého dieťatka je hotový zázrak, predsa sa niekedy žena či manželský pár akosi nedokáže na fakt, že čakajú bábätko, pozerať hneď tak s nadšením. Ľudia sú rýchli do odsudzovania a posudzovania, ale to nechajme na Boha. My sa poďme pozrieť na to, ako môže zaskočený pár či žena začať s radosťou očakávať nový život.