« Späť

Božie princípy pre prácu

Božie princípy pre prácu

Je úžasné sledovať, ako Boh vymyslel prácu- a našu potrebu pracovať. Ak sa nám dlhodobo nič nechce robiť, je to chorobný stav. Prirodzene je v nás túžba niečo tvoriť, robiť, vyrábať a tak odrážať krásny Boží obraz v nás.

1. Na prvom mieste Boh

Boh je pre nás najpodstatnejší. Musíme si to pripomínať aj pri práci. Nie bez práce- ale bez Neho nemôžeme žiť. Práca je dar, spôsob, cez ktorý nás Boh zabezpečuje, ale nezabúdajme, že to nie sú naše ruky, náš šéf či štát, kto nás zabezpečuje. Všetko dobro a požehnanie je od Boha. On dokázal 40 rokov!!! zabezpečovať deň čo deň svoj ľud na púšti. Ak stále skladať svoju dôveru v Neho, nebudeme sa báť, čo bude po škole, po materskej, po skončení firmy alebo v čase ekonomickej krízy. V nebi ekonomická kríza nehrozí – a náš Otec je Kráľ neba, nemusíme sa báť, že nebude mať spôsob, ako nás zabezpečiť.
“Odmena poníženej bázne pred Pánom je bohatstvo a česť a život (pospolu).” Prís 22,4
Blažený človek, čo nekráča podľa rady bezbožných a nechodí cestou hriešnikov, ani nevysedáva v kruhu rúhačov, ale v zákone Pánovom má záľubu a o jeho zákone rozjíma dňom i nocouJe ako strom zasadený pri vode, čo prináša ovocie v pravý čas, a jeho lístie nikdy nevädne; darí sa mu všetko, čo podniká. Ž 1,3

 

2. Môžeme počítať s Božou pomocou

Boh počíta s tým, že nám bude výdatne v práci pomáhať- či už si ju nájsť, udržať alebo zmeniť či ukončiť, keď je treba alebo nastal ten správny čas. Vie, čo nás čaká, vie, čo potrebujeme a nemá problém nás aj zázračne zabezpečovať, keď musíme prejsť „suchým obdobím“. Tak sa nemusíme báť, ale môžeme sa rozhodnúť spolupracovať s Bohom a On nám sľubuje:

„Zver svoje diela na Pána a podaria sa tvoje zámery.” Prís 16,3 Ani v práci nie sme sami, Boh sa zaujíma aj o túto našu oblasť a pomáha nám. "Ktorí sa bojíte, majte k nemu dôveru, a vaša odmena vás neminie." Sir 2,8

My pracujeme, Boh však dáva vzrast.


3. Práca má byť pre nás požehnaním

Ježiš svojou smrťou vykúpil všetko- aj kliatbu nad prácou, a preto by nám naša práca mala prinášať radosť a naplnenie, autentický pocit požehnania. To neznamená, že všetko pôjde hladko a bez únavy- pretože tá má veľký význam v tom, aby sme si vedeli vážiť veci okolo nás, námahu vlastnú aj ostatných a dáva nám limity, aby sme sa v práci úplne nezodrali workoholizmom. Podstatné je, že plody našej práce majú byť pre nás dobré, dostatočné a výživné, lebo aj práca je len druh stromu, ktorý je najlepšie poznať po ovocí. Izraelitov Boh práve takýmto spôsobom varoval:
"Bil som vás úpalom, sneťou a krupobitím pri všetkých prácach vašich rúk, ale neprišli ste ku mne, hovorí Pán." Ag 2,17 Ak vidíme nepožehnanie v našej práci, mali by sme sa opýtať práve Boha, prečo to takto s nami je a čo máme urobiť.

4. Je dobré užívať si plody svojej práce a oddychovať

“Lebo čože má človek zo všetkej svojej námahy a zo všetkého úsilia svojej mysle, ktorým sa ustával pod slnkom? Niet (inej) dobroty pre človeka, ako že sa môže najesť a napiť a dopriať si blaženosti za námahy. Lebo som zistil, že aj to je z Božích rúk. Veď ktože si smie pojedať a oddávať sa pôžitku bez neho?Lebo koho on uzná za dobrého, nadelí mu múdrosti, vedomosti a slasti; ale hriešnikovi dá za úlohu zhromažďovať a hromadiť, aby to podľa Božieho úsudku odovzdal niekomu dobrému.” Kaz 2,22-26

Oddych a užívanie si odmeny za námahu v práci by nemali byť záležitosťou „raz do roka“, ale poriadny oddych by sme si mali podľa Božieho Slova dopriať pravidelne každý týždeň v podobe kvalitného času s rodinou, priateľmi, s dobrým jedlom a nápojmi, bez práce, hluku a únavného cestovania. Mali by sme sa tešiť zo života a darov, ktoré vďaka Bohu máme a dopriať si – nie len hromadiť, šetriť a nakoniec nič z toho nemať.

5. Pracovitosť je dobrá

V strede medzi workoholizmom a lenivosťou leží správna pracovitosť- Božia cesta pre náš prístup k práci. Cesta leňocha je sťaby tŕním zatarasená, lež chodník robotných je vysypávaný. Prís 15,9 Pracovitosť je spolupracovanie s Božou milosťou. To sa snažil vysvetliť aj apoštol Pavol Sloúnčanom, aby sa “usilovali žiť pokojne, plniť si povinnosti a pracovať vlastnými rukami,”1 Sol 4,.11 a varovali ich, že “Kto nechce pracovať, nech ani neje.” 1 Sol 3,10

6. Mzda má byť vyplácaná načas a spravodlivo

Boh veľmi jasne hovorí, že zadržiavanie mzdy je hriech, ktorý k Nemu volá až do neba- a určite sa Mu nepáči: „Hľa, mzda, ktorú ste zadržali robotníkom, čo vám žali polia, kričí. A krik žencov došiel k sluchu Pána Zástupov.” Jak 5,4 Na Slovensku je nevyplácanie žiaľ dosť bežné- a to aj v kresťanských kruhoch a meškanie s uhradením faktúr sa berie ako nepodstatný problem- ten však robí nevyplateným pracovníkom problémov viac než dosť. Banka ani sociálna či zdravotná poisťovňa sa totiž nezvyknú pýtať, či daný klient už ráčil uhradiť frakúru so splatnosťou za minulý mesiac. Preto- ako hovorí Božie Slovo: “Nech neostane u teba mzda nijakého človeka, ktorý bude u teba pracovať, ale daj mu hneď výplatu. Ak budeš takto slúžiť Bohu, dostaneš aj ty odmenu. Daj pozor, syn môj, na to, čo robíš, a svojím správaním ukáž, že si dobre vychovaný.” Tob 4,14

 

7.Nezabúdaj byť milosrdným

"Srdce biedneho nesužuj a neodkladaj s darom núdznemu!" Sir 4,3

"Rob dobre priateľovi, kým neumrieš, koľko môžeš, podaj a daruj chudobnému!" Sir 14,13

Keď sme požehnaní, nezabúdajme byť požehnaním :)

 

copyright: mojakomunita.sk

foto:internet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čo prezradila duša z očista sv. Gertrúde

Čo prezradila duša z očista sv. Gertrúde

Nasledujúce citáty pochádzajú z rozhovoru sv. Gertrúdy Veľkej s dušou z očistca brata Hermana, za ktorú sa svätá vytrvalo modlila. Pán Ježiš dal duši milosť rozprávať sa so svätou a prezdradiť jej, čo duša v očistci prežíva.
Podmienky pre odpustky pre duše v očistci v novembri

Podmienky pre odpustky pre duše v očistci v novembri

Odpustky sú odpustenie časného trestu pred Bohom za hriechy, ktoré sú už odpustené, čo sa týka viny... Odpustky sú čiastočné alebo úplné podľa toho, či oslobodzujú od časného trestu za hriechy čiastočne alebo úplne. Každý veriaci môže odpustky... získať buď pre seba, alebo aplikovať za zosnulých (KKC 1471).
Modlitba sv. Gertrúdy Veľkej za duše v očistci

Modlitba sv. Gertrúdy Veľkej za duše v očistci

Sv. Gertrúda Veľká ako jedna z prvých zanechala písomné zmienky o víziách a návštevách duší z očistca. Po skončení tejto krátkej modlitby mala vždy obraz mnohých duší odchádzajúcich z očistca do neba.
Božie princípy pre prácu

Božie princípy pre prácu

Je úžasné sledovať, ako Boh vymyslel prácu- a našu potrebu pracovať. Ak sa nám dlhodobo nič nechce robiť, je to chorobný stav. Prirodzene je v nás túžba niečo tvoriť, robiť, vyrábať a tak odrážať krásny Boží obraz v nás.
Tí, čo sú spolu takí šťastní

Tí, čo sú spolu takí šťastní

Príbeh o nečakaných (ale plánovaných) zásnubách a Božom vedení vo vzťahu.
Si dar

Si dar

Si krásne úžasné stvorenie. Nezdá sa Ti to? Ver mi, neexistuje nikto taký ako Ty, nik kto by obohacoval svet takým spôsobom ako ho Ty robíš krajším a lepším.
Pre manželov: Manželská intimita bez nepríjemností

Pre manželov: Manželská intimita bez nepríjemností

Ak má byť manželská intimita príjemná a intímna, nemôže ísť iba o fyzickú intimitu. Obaja partneri potrebujú zažívať uvoľnenie a príjemnú atmosféru.
Pre manželov: Keď funguje manželská intimita

Pre manželov: Keď funguje manželská intimita

Manželská intimita je jedinečným svadobným darom od Boha pre manželský pár. Mnohí ho však skôr či neskôr v kresťanskom manželstve pokladajú za trápenie. Môže vôbec fungovať manželská intimita v manželstve, ktoré chce žiť tak, ako to chce Boh ?
Pre manželov- O čom je manželská zdržanlivosť a na čo slúži

Pre manželov- O čom je manželská zdržanlivosť a na čo slúži

Existuje mnoho otázok o manželskej intimite a aké v nej platia pravidlá. V krátkom článku nejde úplne dopodrobna rozobrať všetko, no začnime tým, že je dar.