« Späť

Božie princípy pre prácu

Božie princípy pre prácu

Je úžasné sledovať, ako Boh vymyslel prácu- a našu potrebu pracovať. Ak sa nám dlhodobo nič nechce robiť, je to chorobný stav. Prirodzene je v nás túžba niečo tvoriť, robiť, vyrábať a tak odrážať krásny Boží obraz v nás.

1. Na prvom mieste Boh

Boh je pre nás najpodstatnejší. Musíme si to pripomínať aj pri práci. Nie bez práce- ale bez Neho nemôžeme žiť. Práca je dar, spôsob, cez ktorý nás Boh zabezpečuje, ale nezabúdajme, že to nie sú naše ruky, náš šéf či štát, kto nás zabezpečuje. Všetko dobro a požehnanie je od Boha. On dokázal 40 rokov!!! zabezpečovať deň čo deň svoj ľud na púšti. Ak stále skladať svoju dôveru v Neho, nebudeme sa báť, čo bude po škole, po materskej, po skončení firmy alebo v čase ekonomickej krízy. V nebi ekonomická kríza nehrozí – a náš Otec je Kráľ neba, nemusíme sa báť, že nebude mať spôsob, ako nás zabezpečiť.
“Odmena poníženej bázne pred Pánom je bohatstvo a česť a život (pospolu).” Prís 22,4
Blažený človek, čo nekráča podľa rady bezbožných a nechodí cestou hriešnikov, ani nevysedáva v kruhu rúhačov, ale v zákone Pánovom má záľubu a o jeho zákone rozjíma dňom i nocouJe ako strom zasadený pri vode, čo prináša ovocie v pravý čas, a jeho lístie nikdy nevädne; darí sa mu všetko, čo podniká. Ž 1,3

 

2. Môžeme počítať s Božou pomocou

Boh počíta s tým, že nám bude výdatne v práci pomáhať- či už si ju nájsť, udržať alebo zmeniť či ukončiť, keď je treba alebo nastal ten správny čas. Vie, čo nás čaká, vie, čo potrebujeme a nemá problém nás aj zázračne zabezpečovať, keď musíme prejsť „suchým obdobím“. Tak sa nemusíme báť, ale môžeme sa rozhodnúť spolupracovať s Bohom a On nám sľubuje:

„Zver svoje diela na Pána a podaria sa tvoje zámery.” Prís 16,3 Ani v práci nie sme sami, Boh sa zaujíma aj o túto našu oblasť a pomáha nám. "Ktorí sa bojíte, majte k nemu dôveru, a vaša odmena vás neminie." Sir 2,8

My pracujeme, Boh však dáva vzrast.


3. Práca má byť pre nás požehnaním

Ježiš svojou smrťou vykúpil všetko- aj kliatbu nad prácou, a preto by nám naša práca mala prinášať radosť a naplnenie, autentický pocit požehnania. To neznamená, že všetko pôjde hladko a bez únavy- pretože tá má veľký význam v tom, aby sme si vedeli vážiť veci okolo nás, námahu vlastnú aj ostatných a dáva nám limity, aby sme sa v práci úplne nezodrali workoholizmom. Podstatné je, že plody našej práce majú byť pre nás dobré, dostatočné a výživné, lebo aj práca je len druh stromu, ktorý je najlepšie poznať po ovocí. Izraelitov Boh práve takýmto spôsobom varoval:
"Bil som vás úpalom, sneťou a krupobitím pri všetkých prácach vašich rúk, ale neprišli ste ku mne, hovorí Pán." Ag 2,17 Ak vidíme nepožehnanie v našej práci, mali by sme sa opýtať práve Boha, prečo to takto s nami je a čo máme urobiť.

4. Je dobré užívať si plody svojej práce a oddychovať

“Lebo čože má človek zo všetkej svojej námahy a zo všetkého úsilia svojej mysle, ktorým sa ustával pod slnkom? Niet (inej) dobroty pre človeka, ako že sa môže najesť a napiť a dopriať si blaženosti za námahy. Lebo som zistil, že aj to je z Božích rúk. Veď ktože si smie pojedať a oddávať sa pôžitku bez neho?Lebo koho on uzná za dobrého, nadelí mu múdrosti, vedomosti a slasti; ale hriešnikovi dá za úlohu zhromažďovať a hromadiť, aby to podľa Božieho úsudku odovzdal niekomu dobrému.” Kaz 2,22-26

Oddych a užívanie si odmeny za námahu v práci by nemali byť záležitosťou „raz do roka“, ale poriadny oddych by sme si mali podľa Božieho Slova dopriať pravidelne každý týždeň v podobe kvalitného času s rodinou, priateľmi, s dobrým jedlom a nápojmi, bez práce, hluku a únavného cestovania. Mali by sme sa tešiť zo života a darov, ktoré vďaka Bohu máme a dopriať si – nie len hromadiť, šetriť a nakoniec nič z toho nemať.

5. Pracovitosť je dobrá

V strede medzi workoholizmom a lenivosťou leží správna pracovitosť- Božia cesta pre náš prístup k práci. Cesta leňocha je sťaby tŕním zatarasená, lež chodník robotných je vysypávaný. Prís 15,9 Pracovitosť je spolupracovanie s Božou milosťou. To sa snažil vysvetliť aj apoštol Pavol Sloúnčanom, aby sa “usilovali žiť pokojne, plniť si povinnosti a pracovať vlastnými rukami,”1 Sol 4,.11 a varovali ich, že “Kto nechce pracovať, nech ani neje.” 1 Sol 3,10

6. Mzda má byť vyplácaná načas a spravodlivo

Boh veľmi jasne hovorí, že zadržiavanie mzdy je hriech, ktorý k Nemu volá až do neba- a určite sa Mu nepáči: „Hľa, mzda, ktorú ste zadržali robotníkom, čo vám žali polia, kričí. A krik žencov došiel k sluchu Pána Zástupov.” Jak 5,4 Na Slovensku je nevyplácanie žiaľ dosť bežné- a to aj v kresťanských kruhoch a meškanie s uhradením faktúr sa berie ako nepodstatný problem- ten však robí nevyplateným pracovníkom problémov viac než dosť. Banka ani sociálna či zdravotná poisťovňa sa totiž nezvyknú pýtať, či daný klient už ráčil uhradiť frakúru so splatnosťou za minulý mesiac. Preto- ako hovorí Božie Slovo: “Nech neostane u teba mzda nijakého človeka, ktorý bude u teba pracovať, ale daj mu hneď výplatu. Ak budeš takto slúžiť Bohu, dostaneš aj ty odmenu. Daj pozor, syn môj, na to, čo robíš, a svojím správaním ukáž, že si dobre vychovaný.” Tob 4,14

 

7.Nezabúdaj byť milosrdným

"Srdce biedneho nesužuj a neodkladaj s darom núdznemu!" Sir 4,3

"Rob dobre priateľovi, kým neumrieš, koľko môžeš, podaj a daruj chudobnému!" Sir 14,13

Keď sme požehnaní, nezabúdajme byť požehnaním :)

 

copyright: mojakomunita.sk

foto:internet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ako pomôcť iným prekonať alkoholizmus

Ako pomôcť iným prekonať alkoholizmus

V článku 10 hlavných príčin, prečo ľudia podľahnú alkoholizmu sme si vysvetlili, že ak chceme pomôcť závislým ľuďom, musíme najprv pochopiť príčinu, prečo začali piť.
Podmienky pre odpustky pre duše v očistci v novembri

Podmienky pre odpustky pre duše v očistci v novembri

Odpustky znamenajú odpustenie časného trestu pred Bohom za hriechy, ktoré sú už odpustené, čo sa týka viny... Odpustky sú čiastočné alebo úplné podľa toho, či oslobodzujú od časného trestu za hriechy čiastočne alebo úplne. Každý veriaci môže odpustky... získať buď pre seba, alebo aplikovať za zosnulých (KKC 1471).
Rivalita medzi súrodencami

Rivalita medzi súrodencami

Rivalita medzi súrodencami býva častá. Hovoríme, že je normálna, ale je aj dobrá? V slovenských pomeroch sa „bojový stav“ medzi súrodencami (mladšími či staršími, dokonca dospelými) vyskytuje ako bežný jav. Náhle nás potom zarazí, že niektoré národy prirodzene vedú deti k vzájomnej súdržnosti, láske a rešpektu bez porovnávania a večného vzájomného súťaženia. Ako to potom s tou súrodeneckou rivalitou skutočne je?
Videokatechéza pre rodiny 4: Láska v manželstve

Videokatechéza pre rodiny 4: Láska v manželstve

Videokatechézu publikujeme s osobným súhlasom Prof. Františka Trstenského, ktorý je jej autorom
Modlitba sv. Gertrúdy Veľkej za duše v očistci

Modlitba sv. Gertrúdy Veľkej za duše v očistci

Sv. Gertrúda Veľká ako jedna z prvých zanechala písomné zmienky o víziách a návštevách duší z očistca. Po skončení tejto krátkej modlitby mala vždy obraz mnohých duší odchádzajúcich z očistca do neba.
Modlitba za pápeža Františka

Modlitba za pápeža Františka

Stáť na čele Cirkvi je zodpovednou a náročnou úlohou. Svätý otec potrebuje podporu mnohých modlitieb, aby pod vedením Ducha Svätého mohol vykonávať svoje poslanie a mal k tomu potrebnú múdrosť, silu a zdravie.
NEDEĽA a jej náboženský a sociálny význam AUDIOKATECHÉZA

NEDEĽA a jej náboženský a sociálny význam AUDIOKATECHÉZA

Nedeľa sa stala súčasťou „weekendu“ a v našom chápaní sa doslova dostala na chvost týždňa. Pre prvých kresťanov to však vždy bol prvý deň, ktorý dával orientáciu pre celý nový týždeň. V tetjo časti sa dozviete o význame a rizikách, ktorým je vystavený Pánov deň nielen zo strany spoločnosti, ale aj v postoji mnohých veriacich.
Videokatechéza pre rodiny 3: Povolanie rodiny

Videokatechéza pre rodiny 3: Povolanie rodiny

Videokatechézu publikujeme s osobným súhlasom Prof. Františka Trstenského, ktorý je jej autorom
Opravme si svoj obraz o Márii Magdaléne

Opravme si svoj obraz o Márii Magdaléne

O Márii Magdaléne čítame v Lk 8,2, že z nej Pán Ježiš vyhnal 7 zlých duchov. Mnohí to spájajú s hriechom v sexuálnej oblasti. Evanjeliá však nič také neuvádzajú. V tejto časti podávam pohľad na túto biblickú postavu, ako ho nachádzame v Svätom písme. Prajem Vám príjemné počúvanie.
Ako Cirkev naloží so skúsenosťou pandémie

Ako Cirkev naloží so skúsenosťou pandémie

Slovenská spoločnosť a Cirkev má skúsenosť s prvou a druhou vlnou pandémie.
Videokatechéza pre rodiny 2: Skutočnosť a výzvy rodín

Videokatechéza pre rodiny 2: Skutočnosť a výzvy rodín

Videokatechéza je publikovaná s osobným súhlasom Prof. Františka Trstenského, ktorý je jej autorom
Videokatechéza pre rodiny 1: Vo svetle slova

Videokatechéza pre rodiny 1: Vo svetle slova

S osobným dovolením publikujeme videokatechézu Prof. Františka Trstenského pre rodiny.
Domáca cirkev podľa vzoru prvých kresťanov

Domáca cirkev podľa vzoru prvých kresťanov

Prednáška na počúvanie Prof. Františka Trstenského
Modlitba sv. Františka Saleského v starobe

Modlitba sv. Františka Saleského v starobe

Pane, ty vieš lepšie ako ja, že zo dňa na deň starnem a jedného dňa budem starý. Chráň ma pred myšlienkou, že musím pri každej príležitosti a ku každej téme niečo povedať. ...
Litánie pokory

Litánie pokory

Autor: kardinál Rafaela Merryho del Val
Dôvera a túžba po dieťatku

Dôvera a túžba po dieťatku

Dva skutočné príbehy so spätným pohľadom na čakanie na dieťa.
Dôvera a túžba po životnom partnerovi

Dôvera a túžba po životnom partnerovi

Dva skutočné príbehy o čakaní na toho pravého/ tú pravú.
Modlitba za dôverujúce srdce

Modlitba za dôverujúce srdce

Drahý Bože, odovzdávam Ti moju túžbu po ____________________ .   Verím, že ma miluješ a robíš pre mňa a mojich blízkych len dobré. Pomôž mi rozumieť, čo ma touto situáciou...
Modlitba za dobrotivé srdce

Modlitba za dobrotivé srdce

Dobrý Bože, Ty si vždy dobrý ku všetkým bez ohľadu na to, či si to zaslúžia. Aké ťažké je mi milovať tých, ktorí mi ublížili alebo tých, ktorí sa ku mne správajú nepriateľsky. Ty však...
Posolstvo Svätého Otca Františka na Pôstne obdobie 2021

Posolstvo Svätého Otca Františka na Pôstne obdobie 2021

Hľa, vystupujeme do Jeruzalema“ (Mt 20, 18) Pôstne obdobie: čas na obnovu viery, nádeje a lásky