« Späť

Čo prezradila duša z očista sv. Gertrúde

Čo prezradila duša z očista sv. Gertrúde

Nasledujúce citáty pochádzajú z rozhovoru sv. Gertrúdy Veľkej s dušou z očistca brata Hermana, za ktorú sa svätá vytrvalo modlila. Pán Ježiš dal duši milosť rozprávať sa so svätou a prezdradiť jej, čo duša v očistci prežíva.

Akým hriechom najviac duša trpí

”Kvôli akému hriechu si najviac trpel?” Odpovedal: “Bolo to presadzovanie vlastnej vole a názoru. Keď som preukazoval láskavosť niekomu, nerobil som to tak, ako si to ten človek želal, ale tak, ako som to chcel ja. Trpím za to tak veľmi, že keby sa zhromaždilo celé psychické utrpenie ľudstva a vložilo by sa do jednej osoby, je to stale omnoho menej utrpenia, aké zažívam teraz.”

Najkrajšie dary pre dušu

“Aký prostriedok by bol pre teba najúčinnejší?” ”Robiť dobré skutky, ktoré sú opakom tohto hriechu.” “A čo ti spôsobuje najväčšiu úľavu?” “Poctivosť, ktorú som pestoval vo vzťahu k iným počas môjho života na zemi, mi pomáha najviac. Modlitby, ktoré sa moji priatelia pravidelne za mňa modlia, sú ako dobré správy pre toho, kto trpí. Každý tón piesne na svätej omši, alebo na pobožnosti, ktoré sú za mňa obetované, sú ako najkrajší dar. Všetko, čo iní pre mňa robia, z čistej túžby pre Božiu slávu, dokonca aj ich práca či spánok, mi prináša veľkú úľavu a skracuje moje utrpenie vďaka poctivosti, s ktorou som pracoval pre iných.

O sv. omši obetovanej za dušu v očistci

Keď bola za túto dušu odslúžená svätá omša, duša sa objavila žiarivá a premenená radosťou. Potom sv. Gertrúda povedala Ježišovi: ”Je už táto duša úplne oslobodená z utrpenia? Ježiš odpovedal: “Táto duša je oslobodená od mnohého utrpenia, a žiaden človek si nevie predstaviť, akú veľkú slávu požíva. Ešte stále ale nie je úplne očistená, aby si mohla užívať moju prítomnosť, hoci sa približuje bližšie a bližšie.” Potom dodal: “To, že chcel nasledovať iba svoju vôľu a nechcel sa nikdy podriadiť vôli iných mu bráni, aby získal úľavu z tvojich modlitieb tak rýchlo, ako by ju bol inak dostal.”  

O neodpustení

Pri inej príležitosti sa sv. Gertrúda  modlila modlitbu Otče náš za túto dušu. Na jej veľké prekvapenie zistila, že pri slovách “Odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom” sa utrpenie duše omnoho zväčšilo. Keď sa na to duše opýtala, dostala túto odpoveď: “Keď som žil, často som urážal Boha tým, že som bol neochotný odpustiť tým, ktorí ma zranili akýmkoľvek spôsobom. A dokonca, aj keď som odpustil, preukazoval som im odpor tým, že keď sme sa stretli, mal som k nim odmeraný postoj. Keď sa niekto za mňa modlí týmito slovami, trpím tým." ”Dokedy budeš takto trpieť?” “Kým nebudem celkom očistený. Ale odteraz, vďaka Božej milosti, keď sa budeš modliť za mňa túto modlitbu, budem cítiť veľkú úľavu.”

O modlitbe za uzdravenie chorého

“Nebolo pre Teba zlé, keď sme sa modlili počas tvojej choroby viac za tvoje uzdravenie ako za  milosť dobrej smrti?” “Toto ma nezraňovalo. Prežíval a uvedomovoval som si v úžasnú Božiu dobrotu, ktorého nežné milosrdenstvo je vo všetkých jeho dielach. Vďaka tomu, že ste mi preukázali takú lásku a modlili ste sa za mňa, bol Boh pohnutý urobiť pre mňa ešte viac dobra.”

O plači za zosnulými

“Zraňuje ťa, keď z lásky plačeme za Tebou?” Herman odpovedal:”Tieto slzy sú mi ako prejav láskavosti priateľa, ktorý utešuje  svojho priateľa v utrpení. A keď už budem prežívať úplné šťastie, urobí ma to taký šťastným, ako keby ste mi blahoželali k tomu, že som vám slúžil tak verne. Budem to prežívať ako odmenu za to, že som si získal vašu náklonnosť a lásku.”

O modlitbe za zosnulých

Pri modlitbe za brata Hermana mala sv. Gertrúda túto víziu:

Potom svätá videla Ježiša, ako otca rodiny, sediaceho za stolom, na ktorom boli položené všetky modlitby, obety a túžby, ktoré boli za Hermana obetované. Hermanova duša stála smutná a skľúčená pri konci stola, pretože ešte nebol dostatočne očistený tak, aby bol schopný pozorovať milujúcu Ježišovú tvár. O chvíľu však začal vyzerať veľmi pokojne a posilnený z toho, čo sa dialo pred ním. Panna Mária sedela ako kráľovná vedľa svojho Božského Syna a dávala tiež na stôl dary ako odmenu za úctu, ktorú k nej duša mala počas pozemského života. Svätí, ktorých si zosnulý ctil, tiež prinášali dary a vďaka týmto všetkým darom a pravej láske, s ktorou boli prezentované Bohu, výzor Hermanovej duše bol hodinu za hodinou radostnejší a pokojnejší. Pomaly zodvihol zrak, aby sa mohol pozerať do Božieho svetla, ktoré len čo duša zazrie, pocíti večnú radosť a spôsobí, že všetko predošlé trápenie je zabudnuté.

 

Sv. Gertrúda Veľká je nemecká svätica a mystička z 13.storočia. Jej písomné zmienky o dušiach v očistci patria k jedným z najskorších.Napísala niekoľko spisov, z ktorých dva sa nám zachovali: Zjavenia (Revelationes – Legatus Divinae Pietatis) a Duchovné cvičenia (Exercitia spiritualia).

©Z odborných materiálov spracovala redakcia Mojej komunity

Podmienky pre odpustky pre duše v očistci v novembri

Podmienky pre odpustky pre duše v očistci v novembri

Odpustky znamenajú odpustenie časného trestu pred Bohom za hriechy, ktoré sú už odpustené, čo sa týka viny... Odpustky sú čiastočné alebo úplné podľa toho, či oslobodzujú od časného trestu za hriechy čiastočne alebo úplne. Každý veriaci môže odpustky... získať buď pre seba, alebo aplikovať za zosnulých (KKC 1471).
Ruženec a Páter Pio

Ruženec a Páter Pio

Svätý Pio z Pietrelciny jedného dňa povedal: „Satan sa zameriava na zničenie tejto modlitby, ale nikdy sa mu to nepodarí: je to modlitba Tej, ktorá víťazí nad všetkým a všetkými. Je to Ona,...
Boja sa zlí duchovia naozaj ruženca?

Boja sa zlí duchovia naozaj ruženca?

Zatiaľ, čo jedna skupina veriacich modlitbu ruženca miluje a nedá na ňu dopustiť, iná ju priam nemôže vystáť a zdá sa jej nudná, zastaralá a možno i zbytočná.
(NE)dojčenie

(NE)dojčenie

Trvalo mi takmer dva roky, kým som sa odhodlala napísať tento príspevok. (Už na začiatku chcem napísať, že je to určené hlavne pre ženy. A že ak to niekto cíti/l podobne, kľudne môže zdieľať, nech sa to dostane ku každej žene, ktorá si práve toto potrebuje prečítať).
Odcudzenie sa v manželstve sa dá prekonať

Odcudzenie sa v manželstve sa dá prekonať

Vzájomné odcudzenie sa partnerov v manželstve sa hodnotí ako závažnejší problém ako neustále nezhody a hádky. JE MOŽNÉ ho však PREKONAŤ! Ľahostajnosť a nezaujatosť o to, čo žije ten druhý, takmer žiadne spoločné záujmy či aktivity mimo povinností začínajú z vášho manželstva robiť „pracovný tábor“, do ktorého sa vám, samozrejme, začína nechcieť vracať. Javí sa, že nemá zmysel udržiavať niečo také umelo...
Príďte na charitatívny beh BEH KALVÁRIOU 2023

Príďte na charitatívny beh BEH KALVÁRIOU 2023

Po vydarenom nultom ročníku sa aj tohto roku uskutoční v Považskej Bystrici 3.6.2023 charitatívny Beh Kalváriou, ktorého výťažok bude venovaný Filipkovi a Jessice na podporu ich finančne náročnej liečby.
Ježiš, Tebe som to urobil!

Ježiš, Tebe som to urobil!

Matka Tereza dvíha dlaň a ukazuje 5 prstov. Jej znak, ktorý hovorí: „TEBE SOM TO UROBILA!“ Toto gesto používa, keď prejavuje milosrdenstvo, keď dvíha malomocného, ale tiež vtedy, keď ju chcú oslavovať médiá.
Ako pomôcť iným prekonať alkoholizmus

Ako pomôcť iným prekonať alkoholizmus

V článku 10 hlavných príčin, prečo ľudia podľahnú alkoholizmu sme si vysvetlili, že ak chceme pomôcť závislým ľuďom, musíme najprv pochopiť príčinu, prečo začali piť.
Rivalita medzi súrodencami

Rivalita medzi súrodencami

Rivalita medzi súrodencami býva častá. Hovoríme, že je normálna, ale je aj dobrá? V slovenských pomeroch sa „bojový stav“ medzi súrodencami (mladšími či staršími, dokonca dospelými) vyskytuje ako bežný jav. Náhle nás potom zarazí, že niektoré národy prirodzene vedú deti k vzájomnej súdržnosti, láske a rešpektu bez porovnávania a večného vzájomného súťaženia. Ako to potom s tou súrodeneckou rivalitou skutočne je?
Videokatechéza pre rodiny 4: Láska v manželstve

Videokatechéza pre rodiny 4: Láska v manželstve

Videokatechézu publikujeme s osobným súhlasom Prof. Františka Trstenského, ktorý je jej autorom
Modlitba sv. Gertrúdy Veľkej za duše v očistci

Modlitba sv. Gertrúdy Veľkej za duše v očistci

Sv. Gertrúda Veľká ako jedna z prvých zanechala písomné zmienky o víziách a návštevách duší z očistca. Po skončení tejto krátkej modlitby mala vždy obraz mnohých duší odchádzajúcich z očistca do neba.
Modlitba za pápeža Františka

Modlitba za pápeža Františka

Stáť na čele Cirkvi je zodpovednou a náročnou úlohou. Svätý otec potrebuje podporu mnohých modlitieb, aby pod vedením Ducha Svätého mohol vykonávať svoje poslanie a mal k tomu potrebnú múdrosť, silu a zdravie.
NEDEĽA a jej náboženský a sociálny význam AUDIOKATECHÉZA

NEDEĽA a jej náboženský a sociálny význam AUDIOKATECHÉZA

Nedeľa sa stala súčasťou „weekendu“ a v našom chápaní sa doslova dostala na chvost týždňa. Pre prvých kresťanov to však vždy bol prvý deň, ktorý dával orientáciu pre celý nový týždeň. V tetjo časti sa dozviete o význame a rizikách, ktorým je vystavený Pánov deň nielen zo strany spoločnosti, ale aj v postoji mnohých veriacich.
Videokatechéza pre rodiny 3: Povolanie rodiny

Videokatechéza pre rodiny 3: Povolanie rodiny

Videokatechézu publikujeme s osobným súhlasom Prof. Františka Trstenského, ktorý je jej autorom
Opravme si svoj obraz o Márii Magdaléne

Opravme si svoj obraz o Márii Magdaléne

O Márii Magdaléne čítame v Lk 8,2, že z nej Pán Ježiš vyhnal 7 zlých duchov. Mnohí to spájajú s hriechom v sexuálnej oblasti. Evanjeliá však nič také neuvádzajú. V tejto časti podávam pohľad na túto biblickú postavu, ako ho nachádzame v Svätom písme. Prajem Vám príjemné počúvanie.
Ako Cirkev naloží so skúsenosťou pandémie

Ako Cirkev naloží so skúsenosťou pandémie

Slovenská spoločnosť a Cirkev má skúsenosť s prvou a druhou vlnou pandémie.
Videokatechéza pre rodiny 2: Skutočnosť a výzvy rodín

Videokatechéza pre rodiny 2: Skutočnosť a výzvy rodín

Videokatechéza je publikovaná s osobným súhlasom Prof. Františka Trstenského, ktorý je jej autorom
Videokatechéza pre rodiny 1: Vo svetle slova

Videokatechéza pre rodiny 1: Vo svetle slova

S osobným dovolením publikujeme videokatechézu Prof. Františka Trstenského pre rodiny.
Domáca cirkev podľa vzoru prvých kresťanov

Domáca cirkev podľa vzoru prvých kresťanov

Prednáška na počúvanie Prof. Františka Trstenského
Modlitba sv. Františka Saleského v starobe

Modlitba sv. Františka Saleského v starobe

Pane, ty vieš lepšie ako ja, že zo dňa na deň starnem a jedného dňa budem starý. Chráň ma pred myšlienkou, že musím pri každej príležitosti a ku každej téme niečo povedať. ...