« Späť

Kto je svätý?

Poznáme biblický pohľad na svätosť?

Premýšľam, ako by väčšina ľudí odpovedala na otázku, čo je svätosť, resp. kto je/môže byť svätý.

Kultúrny stereotyp nám vnucuje odpoveď: To sú tí... dokonalí, výnimoční, cirkvou vyhlásení, bezchybní askéti, ktorí si dokonale odriekali každú radosť, prípadne mučeníci... Skúsim ponúknuť krátke zamyslenie, ku ktorému ma priviedlo čítanie listu Kolosanom v kombinácii s katechizmom.

Myslím si, že tento kultúrny stereotyp už dlhé roky odvracia ľudí od pravdy a od podstaty toho, čo sa stalo, keď Kristus na kríži prelial krv za nás (nielen za naše hriechy). V skratke by som povedala, že ho vystihuje postoj, že svätosť sa ma a) netýka (nie je pre mňa "dosiahnuteľná"), b) ak ju naozaj treba, tak mám fakt smolu.

Ak sa domnievame, že svätosť je len pre niektorých, mýlime sa. Svätosť je súčasťou našej genetickej výbavy. Katechizmus hovorí: "Adam ako prvý človek stratil svojím hriechom prvotnú svätosť a spravodlivosť, ktoré dostal od Boha nielen pre seba, ale pre všetkých ľudí." Adam teda od Boha dostal prvotnú svätosť nielen pre seba, ale pre všetkých ľudí. Toto sa ťa bytostne a veľmi osobne týka. Adam ju stratil a niekto to musel napraviť.

"Veď Boh chcel, aby v ňom (Kristovi) prebývala všetka plnosť a aby skrze neho a v ňom zmieril všetko, čo je na zemi i v nebesiach, keď nastolil pokoj preliatím jeho krvi na kríži. Aj vás, ktorí ste kedysi boli odcudzení a nepriateľskí k Bohu svojím zmýšľaním a skutkami, teraz s ním zmieril, keď vo svojom pozemskom tele podstúpil smrť, aby vás postavil pred Božiu tvár svätých, nepoškvrnených a bezúhonných..." Kolosanom 1, 19-22

Boh nastolil pokoj. Zmieril sa s tebou. V pozemskom tele podstúpil smrť, aby nás postavil pre svoju tvár svätých, nepoškvrnených a bezúhonných. Wow.

"... ak totiž vytrváte pevní vo viere, ak sa neodkloníte od nádeje evanjelia, ktoré ste počuli..." Kolosanom 1, 23

Ak hľadáš spôsob, ako žiť v svätosti, v ktorej ťa pred seba postavil Boh, ktorý sa s tebou zmieril, potrebuješ vytrvať pevne vo viere a neodkloniť sa od nádeje evanjelia. Tento pohľad na svätosť nie je taký hrozivý, však? Boh ti oblieka svätosť rovnako, ako obliekol svojho márnotratného syna, keď sa vrátil domov. Plný radosti, že si prišiel. 

Komentáre
Prihláste sa pre pridanie komentára
Pekné, ale chýba tam čosi:o) Viera a nádej, vytrvať O.K. - Láska je najväčším želaním Boha...skutky lásky..., nie iba obeta pre niekoho ale láska v dávaní sa, v reči, v postojoch a tak patrí ku svätosti a ešte odpúšťanie..., lebo sa deje neprávosť, veľa neprávosti a ľudia nedokážu zaobchádzať s odpúšťaním..., a strácajú lásku, nevedia milovať nepriateľov, a služba iným... dať príklad svätosti, radosť z Krista, a radosť z nasledovania, lebo ako inak ľudia zatúžia byť svätí?
Odoslané 9.7.2013 0:59.
Ale, ale, dievčatá....vieme, kto bol prvý kanonizovaný svätý? Predsa lotor na kríži.
Mojžiš bol vrah. Dávid cudzoložník a úkladný vrah. Obaja sa kajali. Matúš colník, Peter tvrdý chlap, ale zbabelec, ak išlo do tuhého, Pavol udavač....nevinný bol iba Ábel a Panna Mária, a askéta bol iba Ján Krstiteľ.
Sedemdesiatsedemkrát zhreší spravodlivý. Máme šancu, vy, ja, mnohí...ide fakt o tú kajúcnosť a lásku.
Odoslané 9.7.2013 1:36.
P.S. A my predsa nemusíme byť i kanonizované. emoticon
Odoslané 9.7.2013 1:37.
Láska je najväčšie "odporúčanie" nenazývam ju príkazom, lebo to mnohých zavádza, lásku nemožno prikázať, môžeme o ňu len prosiť Boha...láska prikrýva množstvo hriechov = úbohostí a slabostí človeka, pre ktoré nedokáže žiť ani dobre, nie ešte sväto..., to od nás ani nežiada, veď vie, z čoho sme stvorení...Boh miluje ľudí a aj to ľudské na nich...len malinká túžba, snaha a On doplní, čo chýba...ak má človek lásku, má všetko, čo treba... potom nemôže nemilovať, neodpustiť, neísť s Ježišom...nemilovať Matku...
Odoslané 9.7.2013 9:18 ako reakcia na Mária-Irma Danieliszová.
Nádej evanjelia a viera sú vo svojej podstate založené na láske emoticon. Ak viera neplodí lásku, je predsa mŕtva, pomýlená a prevrátená. Vo svojom blogu netvrdím, že veci, ktoré Majka napísala spokojne môžeme ignorovať, stačí viera a nádej emoticon. Myslím, že len ide o to, čo sa postaví na začiatok vecí. Ak na začiatok postavíme, že treba "robiť skutky", aby sme sa mohli stať svätí, je to v protiklade s tým, čo vysvetlil Pavol - že Boh sám si nás postavil pred svoju tvár svätých... a že on sám sa chce pred Boha postaviť bez vlastnej spravodlivosti zo skutkov, ale radšej si chce obliecť Kristovu spravodlivosť - tú, ktorú zadarmo dostal, nezaslúžene a nečakane.

A ja sama cítim, že ak sa chcem spoliehať na to, že "dosiahnem" svätosť, mám skôr beznádej emoticon, ak vnímam Otca ako toho, kto vytvoril všetky predpoklady a zabezpečil, aby som Kristovu spravodlivosť mohla obliecť, kedykoľvek, napĺňa ma to nádejou evanjelia a vierou.

Ale pravdou je jedna vec - Boh nám ochotne dopraje odmenu za veci, ktoré v nás a prostredníctvom nás sám vykoná emoticon. V tom je On nekonečne štedrý. Ale o to viac vidieť, že akákoľvek naša svätosť má svoj pôvod v jeho srdci a v jeho túžbe po nás a je súčasťou toho, čo nám získal Ježiš.
Odoslané 9.7.2013 9:35.
Aha, ešte azda jedna vec. Svätosť pre mňa nie je záležitosť, ktorá patrí do neba... je to realita, do ktorej som sa znovunarodila v krste... moja nová identita v Kristovi je, že mi vrátil aj svätosť, daroval spravodlivosť, dal mi svojho Ducha a raz a navždy zničil dlžobný úpis, ktorý bol spísaný proti mne tým, že ho pribil na kríž... a na ňom boli všetky moje minulé, terajšie aj budúce hriechy, zlyhania a slabosti... napriek nim ma obliekol do nového rúcha a hovorí, že si ma pred seba postavil ako svätú, bezúhonnú emoticon. Nie je niečo veľmi vážne na tom, keď Pavol hovorí "S Kristom som pribitý na kríž"? "Veď ste zomreli a váš život je s Kristom ukrytý v Bohu."

Niekedy mám pocit, že ako katolíci očakávame niekde v budúcnosti veci, ktoré nám Boh dávno daroval, dávno ich máme, a my stále dúfame, že možno raz prídu... ale to len nemáme odvahu prijať to, ako radikálne miluje Boh.. že je možné, aby takým lajdákom daroval ÚPLNE VŠETKO (Rimanom 8,32).
Odoslané 9.7.2013 9:43.
súhlasím a ďakujem za super blog emoticon zabudla som na poďakovanie:o) myslím tiež na jeho lásku ako prvú a že zo skutočnej viery je aj láska, len naše prejavy...to nejako nevyjadrujú:o) myslím na to, že s tým "praktickým životom viery" máme asi naj.. problém, preto tie skutky nie v zmysle zásluh ale ako vyjadrenie mojej viery... a ako snaha nerobiť to, čo sa nepáči ani ľu´dom ani Bohu, lebo to často zo slabosti robíme a to je namáhavé...okresať svoje "parôžky" :o) Na nebo - myslím, že už dlhšiu dobu nečakáme iba na vojdenie do raja po smrti, ale zostali sme trčať dakde medzi tým.o) z toho mnohé "neriešenie" = státie na mieste = a ako keby nikto nevedel, čo ďalej... a ako si "načerpať milosti a vziať si ich"... dlho som si nad tým lámala hlavu...ako vziať si...necítim, nemôžem spozorovať, že som si vzala...alebo že mi už dal... Nuž ato je zasa o tom istom - máme rozum a dary a máme Ducha sv. a VIERU, ktorú treba POUŽÍVAŤ... :o) Hľadať a nájsť - vo viere:o))) ak dobre hľadám - t.j. tak ako mám - a verím - hľadám vo viere, vedie ma Boh- pravda, spravodlivosť, láska - jednoducho dobro - tak nájdem!!!!!!!! Vďaka, Janka!
Odoslané 9.7.2013 12:27 ako reakcia na Janka Guričanová.
Janka, vďaka za tieto slová. Často sa stretávam s názorom o svätosti, že je to pre niekoho, kto asi ani nie je z tejto planéty. Sám som mal kedysi tento názor.
Odoslané 11.7.2013 22:32 ako reakcia na Janka Guričanová.