« Späť

Všetko tvoríš nové...

Čo myslíš, aké informácie Boh uchováva v tvojej osobnej zložke v nebi?

Kris Vallotton dnes na facebook zavesil veľmi zaujímavú vetu. Tu je v pôvodnej verzii: "God is not the God of second chances but He is the God of new beginnings!" Haley Braun". V slovenskej verzii by to mohlo znieť asi nasledovne: "Boh nie je Bohom druhých šancí, On je Bohom nových začiatkov!" Haley Braun

Skúsme sa na to pozrieť zblízka. V čom vlastne spočíva rozdiel medzi prvou a druhou časťou tvrdenia?

Ak by bol Boh Bohom druhých šancí, znamenalo by to, že keď k Nemu prichádzame po nejakom zlyhaní, On povie niečo ako: "Okej, toto nevyšlo, ale môžeš ísť a skúsiť to ešte raz." V nebeskom systéme by sa zaznamenal náš omyl, a poznačila by sa poznámka "Dostal ďalšiu príležitosť." V takomto systéme by sme žili v neustálej hrozbe, že Boh jedného dňa povie "A dosť! Vyčerpal si si všetky životy. Toto je definitívny koniec hry." A povedzme si úprimne: Koľkokrát už sme v hĺbke srdca pocítili strach, že táto chvíľa príde? Mnohí nad tým možno premýšľame denne. Najmä ak sú oblasti v našich životoch, v ktorých akoby sme naozaj neboli schopní viesť víťazný život.

Ak je Boh Bohom nových začiatkov, znamená to, že tá šanca, ktorú si dostal, je vždy PRVÁ a tvoj Boh je vždy plný nádeje a viery v teba, je plný nadšenia, že ťa môže vypustiť do sveta vyzbrojeného milosťou a láskou, ktorú ti rozlial do srdca. Žiadny výpis tvojich hriechov neexistuje. Nemáš temnú minulosť. Boh nedrží voči tebe zoznam vecí, ktoré si už pokašľal. Biblia to hovorí svojou rečou takto: "Zotrel dlžobný úpis, ktorý bol svojimi nariadeniami proti nám a prekážal nám, a odstránil ho tým, že ho pribil na kríž" (Kol 2, 1). Náš Boh je dobrovoľne zábudlivý: "Lebo im odpustím vinu a na ich hriech si viac nespomeniem" (Jer 31, 34).

Skúsme isť ešte o niečo hlbšie. Pri svojom obrátení a našom znovuzrodení v Kristovi sa stalo niečo absolútne výnimočné a revolučné. Spolu s Kristom zomrel hriešnik a narodil sa svätý. Jedným z najnebezpečnejších klamstiev, ktorými nás klame zlý duch náboženstva (falošnej zbožnosti), je to, že svätosť je len pre niektorých a že závisí od našich skutkov. Pravda však je, že ak si sa narodil znovu, nebol to len upgrade tvojho starého ja na nejaké nové, trochu vylepšené ja. Narodil sa nový človek - človek, ktorý je celý svojím bytím v Kristovi, má účasť na Božskej prirodzenosti a áno, Biblia o ňom hovorí, že je svätý, pretože si obliekol nie svoju vlastnú spravodlivosť, ale Kristovu spravodlivosť. Všetko to, čo toto nové stvorenie získalo, je dar. Je to výzva, je to pozvanie, je to milosť. Skrz na skrz je to Otcovo dielo uskutočnené skrze Krista v tebe.

Asi chceš namietať - ak som svätý, prečo vlastne hreším? Všimni si rozdiel. Kým si nepatril Pánovi, hriech ti nespôsoboval žiadne ťažkosti. Netrápili ťa výčitky svedomia, jednoducho tvoja prirodzenosť hriešnika nemala dôvod sa mu brániť, pretože to správanie jej bolo prirodzeným. Tento človek je dnes mŕtvy. Pozri, ako sa dnes cítiš po hriechu. Prežívaš zármutok, pretože hriech absolútne a totálne protirečí tvojej NOVEJ prirodzenosti, ktorú si dostal. Odkedy si sa stal novým stvorením, budeš mať veľmi veľa práce s tým, aby si sám seba prehovoril, že hriech je v pohode. Tvoja nová prirodzenosť je totiž naklonená na opačnú stranu a ty hlboko v srdci túžiš celým svojím bytím oslavovať Pána, byť Jeho svetlom v tomto svete, zjavovať Jeho slávu a moc a prinášať vládu Jeho kráľovstva na každé miesto. Tvoje nové ja viac nechce hriech, hriech mu nie je blízky, napriek tomu, že diabol sa ti snaží nahovoriť a aj dokázať opak. Porozumieť tejto oblasti prinieslo do môjho života neuveriteľnú úľavu a konečne mám odpoveď na najstrašidelnejšiu pochybnosť, ktorá ma dlho trápila: či niekde v hĺbke svojho vnútra stále, napriek tomu, že žijem s Pánom, nie som plná nenávisti, špiny a túžby po hriechu. Či som si len neobliekla akúsi novú (lepšie vyzerajúcu) masku. Už viem, že nie. Som novým stvorením a mojou vášňou a najväčšou radosťou je oslavovať Pána celým svojím bytím. V tom je moje šťastie, pokoj a naplnenie. Byť "Kristovou ľúbeznou vôňou pre Boha."

Nebolo pre mňa ľahké prijať, že Boh opisuje realitu toho kto som veľmi protirečivo v porovnaní s tým, čo u seba vidím. Ale konečne som uverila a prijala a hodlám žiť, že moja identita nie je určená tým, čo robím, ale tým, kto som. A to, kto som mi zjavuje môj Otec. Moja identita nespočíva v tom, čo viem dosiahnuť, ale v tom, kým ma urobil On.

Tento svet veľa stavia na produkcii, výkone a výsledkoch. V Božom kráľovstve funguje iná logika. Platí to, čo povedal Boh. A Božie slovo o tebe a o mne hovorí jasne a zrozumiteľne: "Kto je teda v Kristovi, je novým stvorením. Staré sa pominulo a nastalo nové." Stačí ti toto slovo, aby si uveril, že tvoje staré ja pominulo a nastalo nové? Čo to prinesie do tvojho života, ak to vezmeš naozaj vážne? Zmení sa tvoj pohľad na seba samého a zmení to tvoj pohľad na to, kým si pre Boha?

Čo myslíš, aké informácie o tebe evidujú v tvojej osobnej zložke v nebi?

"Aj vás, čo ste boli kedysi odcudzení a znepriatelení zmýšľaním a zlými skutkami, teraz skrze smrť v jeho ľudskom tele zmieril so sebou, aby si vás postavil pred svoju tvár svätých, nepoškvrnených a bez úhony." Kolosanom 1, 21-22

Komentáre
Prihláste sa pre pridanie komentára
Dlžobný úpis už neexistuje, ale existujú dôsledky našich zlých činov - a tie by sme mali ešte svojou pričinením napraviť. Pokoj tebe, Janka.
Odoslané 11.10.2013 20:20.
Verím, že nikoho nemotivujem nechať dôsledky svojich zlých činov len tak "zapadnúť prachom" emoticon. Ak niekto susedovi ukradol zemiaky, nech mu ich vráti emoticon.
Odoslané 16.10.2013 23:49 ako reakcia na Stefan Patrik Kovac.