Ako vznikalo CD únikový východ

16. február 2013 bol hlavný nahrávací deň. Vyzeralo to asi takto:

 

Potom sme sa ešte niekoľko krát stretli, aby sme dospievali niektoré piesne, alebo opravili chybičky, s ktorými sme neboli spokojní. Pri speve nám pomáhal hosť Lukáš Bužo z kapely F6. Naučil nás vkladať dynamiku a "výraz" do spevu, správne dýchať a zachovávať rytmické krátenie pri slovenských piesňach.

 

 

Husle do troch piesní nahrala sestra Mária Gunisová. 

 

Jednu pieseň, ktorá je na tomto CD sme zverejnili aj na gloria.tv 

 

Ako hosťa sme medzi nás pozvali aj Dianku Hangurbadžovú. Rád by som dal na toto miesto jej fotku, ale žiaľ som ju neodfotil počas nahrávania.

Posledným hosťom a nebojím sa povedať PROFESIONÁLOM bol Michal Šelep. Keď chytil do rúk svoju basu, ako sa hovorí padla nám všetkým sánka. Presvečte sa sami. Môžete si vypočuť pieseň Mám spasiteľa. 

 

 

Hosťom ďakujeme za ich čas a spoluprácu a vyprosujeme Božie požehnanie. 

 

Ponúkame na vypočutie dve audio ukážky: 

 

 

 

Piesne z ukážok sú na CD ešte trochu upravené, toto je síce len pracovná verzia nahrávky, ale ako ukážka postačí.

 

Nasledoval čas pre vytvorenie grafického návrhu potlače CD a obalu. Grafický motív nasleduje myšlienku názvu tohto albumu.

 

 

Máme vieru, že toto CD prinesie radosť a poslucháči budú aj cez počúvanie týchto piesní oslavovať Boha.

 

CD si môžete kúpiť

  • v Rómskom duchovno spoločenskom stredisku v Krížovej Vsi
  • na rímsko-katolíckej fare v starej Ľubovni

CD si môžete objednať mailom alebo telefonicky:

  • Peter Hangurbadžo, tel.: 0903 982 653, peter.hangurbadzo@gmail.com
  • Štefan Hrbček, tel.: 0904 575829, stefan.hrbcek@gmail.com

cena CD: 3€, poštovné 1,5 €

Texty piesní a preklady

Mám Spasiteľa 

 

Vo všetkom čo som chcel si pre mňa jedine ty
a mojím vyznaním si pre mňa jediný
Vo všetkom som dúfal, že to bude raz OK
a všetko, čo svet prinesie o to nemám záujem

R: Mám Spasiteľa, on žije vo mne, ja mu dnes chválu vzdám
Mám Spasiteľa

 

autor textu: Ján Horváth, autor hudby: Ján Horváth

 

 

Devla savo lačho sal 

 

Devla savo lačho sal - ke mande

R: Me tut mangav tiro duchos me avel ke mande

 

Preklad: Bože, aký dobrý si

 

Bože aký dobrý si - ku mne

R: ja ťa prosím, nech tvoj duch príde ku mne

 

autor textu: Peter Hangurbadžo, Diana Polešová, autor hudby: Peter Hangurbadžo

 

 

Oslava svätej trojice

 

Vzdávame chválu, Bohu Otcovi

chválu a česť, žže svojím stvorením napĺňa celú zem

 

R: Dávame ti svoje srdcia príď,

dávame ti, dávame ti svoje srdcia príď, dávame ti príď, príď

 

Vzdávame vďaku, Bohu synovi
chválu a česť, žže neváhal svoj žživot za nás dať.   R:

Vzdávame úctu, Duchu Svätemu
chválu a česť, žže napĺňa našše vnútro láskou.    R:

 

Autor textu: Peter Hangurbadžo, Autor hudby: Peter Hangurbadžo

 

 

Pán zjednotil

 

Aby svet dnes uveril, že si Pánom všetkých mojích dní
Ten ktorý je mocný, ostáva verný ved je Boh jediný

R: Pán zjednotil v kresťanoch hlbokú tužbu po jedinom
dal nam spoznať že tou tužbou je On
Ježiš Kristus Jediný Boh

Božie evanjelium, je sila života
s Kristom žijeme a spásu nám nik iný dať nemôže

B: budťe vo viere jednotní, a v jeho krvi slobodní

Autor textu: Ján Horváth, autor hudby: Ján Horváth

 

Únikový východ

 

Často keď padám ja úzkosť v srdci mám
nemôžem stať, citím sa tak sám

R: Únikový východ od hriechu je
obrátiť sa mu chrbtom
vyznať v tom Ježiša, že pravdou je
veď Pán Ježiš vyhral nad smrťou.

Autor textu: Ján Horváth, Peter Hangurbadžo, Autor hudby: Ján Horváth

 

 

Sveto hin amaro Del

 

O Izaiaš phenelas, sveto sal Devla
akana tiri khangeri savorenge phenla
R: Kaj sveto hin amaro Del, a sveto hin leskro nav

 

PREKLAD:

Svätý je náš Boh

 

Izaiáš hovoril, svätý si Bože
teraz to tvoja cirkev tak tiež
všetkým hovorí

R: Svätý je náš Boh,a sväté je jeho meno

autor textu: Peter Hangurbadžo, autor hudby: Peter Hangurbadžo

 

Bo tu sal sveto 

 

Kafka sar o Abrahám, o Izák o Izrael,
sar jon tut baravnas, bararas tut

 

Adadžives amen tuke chvála das,
lebo tu sal džido amaro Del

 

R: Bo tu sal sveto, čhavo le devleskro
amen tut bararas adadžives

 

PREKLAD: Lebo ty si svätý

 

Tak ako Abrahám, Izák a Izrael ťa chválili

tak ťa chválime aj my.

My ti dnes vzdáme chválu lebo si živý Boh

 

R: Len ty jediný si svätý Boži syn my ťa dnes chválime

 

autor textu: Ján Horváth, Peter Hangurbadžo

autor hudby: Ján Horváth

 

Dikh pre ma Devla 

 

Dikh pre ma Devla av maškar amende
kaj te dikhav me tut Devla adadžives

R: De amen Devla, de amen tiro Duchos
de amen Devla adadžives

 

Preklad: Pozri sa na mňa Bože

Pozri sa na mňa Bože, príd medzi nás
aby som ťa mohol dnes vidieť

R: Daj nám Bože, Daj nám Bože dnes svojho ducha

autor textu: Peter Hangurbadžo, autor hudby: neznámy

 

Ako rieka vo mne si

 

Ako rieka vo mne si, všetko zaplavíš
Ako vánok prídeš Ty, oheň v srdci rozpáliš. 

R: Naplň ma, naplň mima, Svätý Duch, naplň ma. 

R2: Uzdrav ma, uzdrav ma, Svätý Duch, uzdrav ma

R3: Premeň ma, premeň ma, Svätý Duch premeň ma

Hudba: Michal Irsák, Text: Michal Irsák, K:MUSIC

 

Tosara 

 

Tosara ušťiľa sar phendža o Ježiš
Magdaléna les dikľas savorenge phendžas

 

Pes sikadžas amenge kaj te dikhas
sar ko dat džal jov bičavla le duchos
savorenge phralenge

R: Tosara, tosara, ušťiľa sar phendža

 

Preklad:  Ráno

 

Ráno vstal ako povedal, Magdaléna ho uvidela
a všetkým to išla oznámiť, že Ježiš vstal

Ukazál sa nám, aby sme videli, ako ide k otcovi
a on pošle svojho Ducha všetkým naším bratom

R: Ráno, ráno vstal ako povedal

autor textu: Peter Hangurbadžo, Ján Horváth, autor hudby: Peter Hangurbadžo

 

Phiravas me dromeha

 

Phiravas me dromeha, niko mandar nadžanlas
sas jekh manuš, so man iľas avri

Sikadžas jov peskri zor, kaj te avas palo drom
so jov dinas kaj paleste džav

R: Dživav, me tuha džav, me tut kamav miro Del
nakamav sar o nalačo jov man lel,
de man Ježiš tiro nevo dživipen

 

Preklad: Kráčal som cestou

Kráčal som cestou
nikto o mne nevedel
bol jeden človek čo mi ukazál
akým smerom mam ísť

Ukazál svoju silu, aby sme tou cestou kračali

a ukazál ako sa ma kračať správnou cestou

R: Teraz žijem, s tebou idem, milujem ťa Bože môj

Nechcem, aby zlý ma už viedol zlou cestou

daj mi Ježiš nový život

 

Autor textu a hudby: Peter Hangurbadžo

 

 

Ježiš slávný víťaz

Dávaš mi moc vzporieť sa obrom
slávny si Boh Otec národov
pozdvihnime hlasy
ty si naš kráľ spásy, spoločne sa zídme
a meno Ježiš kričme

R: Ježiš slávny víťaz , premohol smrť zmŕtvých vstal

Break: Silu dávaš mi ked s pádu dvíhaš ma, Ježiš Kristus kráľ vyvyšujem ťa

 

Autor textu: Ján Horváth, Peter Hangurbadžo

Autor hudby: Peter hangurbadžo

 

 

Odmuk lenge mro dadoro

 

Has jekh manuš pre phuv
niko lestar nadžanlas
kaj le devleskro čhavo has

E khangeri jov čodžas

vašlake jov muľas kaj te avas
spasimen

 

R: Pro kerestos jov geľas
vašamenge jov muľas
le dadeske jov phendžas odmuk lenge
trito džives ušťiľa ko dat peske
jov geľas peskro Duchos bičadža
pre amende

 

PREKLAD: Odpusť im otec môj

Bol jeden človek na zemi, nikto
ani netušil že je to Boží syn
založil Cirkev aj za ňu zomrel
aby sme boli spasení

 

R: Išiel na kríž, zomrel za nás
a otcovi povedal aby nám odpustil
ale na tretí deň vstal,a išiel k otcovi
a poslal nám svojho ducha

Autor textu: Ján Horváth, Peter Hangurbadžo, Autor hudby: Ján Horváth