BLog

« Späť

Blog z púte na Svatý kopeček - OLOMOUC

Tento rok to bol už 14. ročník rómskej púte na Svatý kopeček v Olomouci.

Doobedňajší program pozostával zo spoločného výstupu na Svatý kopeček tak, že počas výstupu boli 3 zastavenia s dramatickým stvárnením 3 udalostí zo života blahoslaveného róma Zefirina Jimenesa Mallu.

 

O 11:00 bola svätá omša. Hlavným celebrantom bol rómsky kňaz Vojtěch Vágai. Liturgiu hudobne doprevádzala kapela Jekh drom. Po sv. omši Milan povedal prítomným svedectvo o tom, ako mu Boh dal milosť obrátenia. 

 

Po sv. omši nasledoval kultúrny program, na ktorom sa podieľali viaceré hudobné a tanečné súbory. V rámci popoludňajšieho programu vystúpila na pódiu aj kapela Jekh drom. 

K dispozícií sú fotky z tejto akcie a krátke vídeo. (autor: Štefan Hrbček)