BLog

« Späť

Evanjelizačný program na Levočských Lúkach

30.6. 2012 navštívilo v poobedňajších hodinách, filiálku Levočské Lúky, modlitbové a evanjelizačné hudobné rómske gospelové spoločenstvo Jekh Drom otca Štefana Hrbčeka z Krížovej Vsi.

Nižšie uvedený text a video je prevzatý z webovej stránky farnosti Harichovce http://harichovce.kapitula.sk/?p=2547

 

Pozvaní boli všetci, ktorí boli ochotní a odvážni otvoriť svoje srdcia a prijať Božie slovo skrze ich svedectvo a modlitby Prišli zvedavé deti, ktoré mali špeciálny program prispôsobený ich detskému bezstarostnému a spontánnemu svetu. Ukazovačky, hry vytvorili krásnu atmosféru radosti a spontánnosti, ktorá sa niesla i v ďalšom programe pre dospelých, ktorý nasledoval hneď po krátkej prestávke.

 

Je mnoho životných osudov a spôsobov ako Boh zasiahne a pritiahne k sebe. No k Bohu nikto nepríde sám. Boh vedel, čo je pre človeka dobré, a preto mu dal prikázania, aby ho ochránil. No, človek je tvor nedôverčivý. Častokrát žije v mylnom úsudku, že náboženstvo ho obmedzuje. Prejavy viery ako modlitba, odpustenie, požehnanie, láska, porozumenie nepatrí do jeho života. Je natoľko egocentrický, zameraný len na svoje vlasnté blaho, že nedokáže prijať svojich blížnych ako dar. Namiesto toho im ubližuje, zraňuje a pretrháva pútá vzájomnej jednoty.
V tých lepších prípadoch sa pôsobením Božej milosti pýcha zrazu, v zrkadle Pravdy, zlomí. Človek uverí v Božiu lásku a do Jeho života príde obrátenie. Vtedy nemá inú možnosť ako sa odovzdať celý do náručia milujúceho Otca, uznať svoju nevyhnutnú závislosť, prijať Jeho lásku, otvoriť sa pre svet, pre dobro. Ako veľmi sa zmení jeho život. Od základov. A začína nova cesta k Bohu.
Cestou obrátenia, resp. prevrátenia života si prešli aj muži z Krížovej Vsi, ktorí podávali silné osobné svedectvá. Muž, ktorý nedokázal prijať svoje dieťa, nedokázal sa podeliť o svoj majetok, ktorý zveľaďoval pre neho, nedokázal ho prijať, bral ho ako prekážku -svoju vlastnú krv. Hovoril o svojom boji, ktorý zvádzal so zlom v sebe.

 

Muž, ktorý pil, kradol, hral automaty, klamal, úplne stratený prípad, vyzýval k zmene svojho života. Nájsť odvahu otvoriť sa Bohu a nechať Ho vstúpiť. Vôbec to neboli slová útechy. “Si spasený, to Ti stačí. Ale zobuď sa a zmeň.” Slová prebudenia boli nasmerované zvlášť k mužom, k zmene ich postoja. “Nájdite odvahu vstúpiť do chrámu Božieho, lebo ak sa Vy nezmeníte, naša viera ostane už len v rukách kňazov, vdov a detí. A rodina nie je bez otca kompletná. Vstúpte do seba a požehnávajte svoje rodiny a požehnanie pride na nich i na Vás.“ Jednoduchý človek, ktorý čítal zo svojho srdca.
Cesta k Bohu nie je rovná a priama, ale kľukatá a plná prekážok. Svedectvá odvážnych mužov, naplnených Duchom Svätým boli však dôkazom, že sa oplatí po nej ísť.
Celý evanjelizačný program bol zavŕšený požehnaním otca Hrbčeka a piesňami chvál.

Komentáre
Prihláste sa pre pridanie komentára
Odoslané 5.7.2012 20:09.
Jarmila Semanová
O. Štefan žije veľmi rýchly život, kalendár za ním nestíha :-)
Odoslané 5.7.2012 20:56 ako reakcia na Michal Motyka.
Dakujem za upozornenie. opravil som to. emoticon
Odoslané 5.7.2012 21:03 ako reakcia na Michal Motyka.