Katechéza v Spišskej diecéze

Popis:
Diecézny katechetický úrad v Spišskej diecéze má poslanie evanjelizovať a katechizovať na školách, farnostiach a rodinách v Spišskej diecéze.