« Späť

Odhodlaná kráčať vpred

Odhodlaná kráčať vpred

Objavila Učiteľa, ktorý jej rád ukazoval krásy okolo nej. Túžila Ho nasledovať po ceste, ktorú pre ňu pripravil..

Po dlhom čase našla svetlo, čo preniklo jej temnotu. Objavila Učiteľa, ktorý jej rád ukazoval krásy okolo nej. Naučil ju vážiť si samú seba a prijať svoju identitu. Túžila Ho nasledovať po ceste, ktorú pre ňu pripravil.

No nebolo to vždy ľahké. Padala. Strácala silu. Nevládala sa postaviť. Vtedy Ho spoznávala viac a viac. Napokon s Jeho pomocou vstala a kráčala ďalej. On bol celý ten čas s ňou a viedol ju. Keď úplne stratila odhodlanie, vzal ju na ruky a niesol, aby si oddýchla. Potom jej podal ruku a ich cesta pokračovala ďalej.

Poviete si, aké krásne, že šli spolu. Napriek Jeho vernosti sa často cítila opustená. Mala pocit, akoby to bremeno ležalo len na nej, akoby si nechcela pripustiť, že by jej rozumel. Aj keď sa jej neustále prihováral, ona Ho nepočúvala. Neverila, že celá tá únava a bolesť majú nejaký zmysel. Neverila, žeby On niečo také dopustil. 

Pády a sklamania ju predsa formovali. Priniesli jej do života o to viac vďačnosti a radosti. Každým nárazom sa stávala silnejšou a odhodlanejšou kráčať ďalej. Premieňalo to celý jej život a ľudí, ktorých na ceste stretávala. V hĺbkach bolesti sa s Ním zbližovala a oddanejšie Ho nasledovala a kam prichádzala, prinášala Jeho pokoj.

Teraz sa nebojí. Chce kráčať cez prekážky, ktoré ju určite čakajú. Vie, že je slabá, no verí, že Ježiš bude naďalej s ňou. Túži vravieť o Jeho dobrote a láske. Tuší, že toto je ešte len začiatok...

Tento príbeh je o mne samej. O tom, ako ma Ježiš neustále vedie vpred a dáva mi odhodlanie bojovať za Jeho veci. Neustále mi premieňa srdce a používa moje slabosti pre svoje veci... 

Ktovie čo má pre nás všetkých pripravené?