« Späť

Hľadanie

Hľadanie

Hľadáš aj ty ...Božie kráľovstvo?

Jeden dánsky filozof volal sa tušim Soren v jednom dialógu, kedy uvažovali o tom, ako by mal prežiť svoj život kresťaň, aby ilustroval tento problém vytvoril scenár v skutočnom filozofickom štýle. Soren si predstavil, že k nemu príde muž a pýta sa ho: ,,Čo mám robiť so životom? Mám kandidovať na post politika?,, V scenári Soren jednoducho odpovedá: ,,Nie, najprv hľadaj Božie Kráľovstvo.,, Muž sa pýta ďalej: ,,Mal by som predať celý svoj majetok a dať ho chodobným?,, Soren odpovedá: ,,Nie, najprv by si mal hľadať Božie Kráľovstvo.,, Muž ešte stále nepochopil a znova sa pýta: ,,Mal by som sa vzdať svojho domova a cestovať po svete a hlásať evanjelium?,, Soren odpovedá: ,,Nie, najprv hľadaj Božie Kráľovstvo.,, 

Po každý raz, tá istá odpoveď a hodí sa na každú situáciu. Nešlo o to, že ten muž sa nemal uchádzať o tú funkciu, alebo sa nemal stáť misionárom.  - To sú dobré ciele. No Soren sa tým usiloval povedať tým niečo viac....

              Čokoľvek robíme v súvislosti s láskou

                                      -Hladíme najprv na Krista?

Nechcem tým povedať, že v živote by sme mali robiť vždy len tie najduchovnejšie veci alebo najzbožnejšie to nie, ale mali by sme robiť niečo, čo oslávi Boha - čo najviac priblíži Jeho Kráľovstvo. 

Autorom týchto slov nie je dánsky filozof.

Sú to Kristové slová, ktoré môže použiť každý moderny následovník Krista. 

Ako príklad by som uviedla, že namiesto otázok typu: ,,Môžem sa s priateľom držať na verejnosti za ruky? Čo ak sú ľudia proti? Čo nato povedia? Čo ak budú šíriť dezinformácie...,, by sme si mali klásť otázky typu: ,,Hľadám Božie Kráľovstvo? Oslávim tým Boha? a hlavne: Bude sa to páčiť Bohu?

Nech robíme čokoľvek hľaďme pritom na Krista, hľadajme najprv Jeho Kráľovstvo... a všetko ostatné sa nám pridá. (mat, 6, 33)